Opinnäytteiden ohjaus

Kandidaatin tutkielmien ohjaus

Olen ohjannut kandidaatin tutkielmia tietojärjestelmien, ohjelmistotuotannon, ryhmätyöteknologioiden, digitaalisen median ja käyttäjäystävällisen tietojenkäsittelyn erikoistumisalueilta vuosina 2001-2007.

Yhteenveto ja ohjaamani kandidaatintutkielmat

Pro gradu -tutkielmien ohjaus

Olen ohjannut pro gradu -tutkielmia tietojärjestelmien, järjestelmäkehityksen, tietohallinnon ja ryhmätyöteknologioiden erikoistumisalueilta sekä yksittäisiä opinnäytteitä myös digitaalisen median, käyttäjäystävällisen tietojenkäsittelyn ja ohjelmistotuotannon erikoistumisalueilta vuosina 2001-2008.

Yhteenveto ja ohjaamani pro gradu -tutkielmat

Väitöskirjojen ohjaus (valmistuneet)

Muu jatko-opintojen ohjaus

Olen ohjannut myös muita jatko-opiskelijoita vosina 2004 – 2007, mutta aktiivinen ohjaussuhde keskeytyi vuoden 2007 lopussa.

  • Sundbäck, Harri: Tietojärjestelmätieteen opetus Suomen yliopistoissa – Historia, nykytila ja suhde kansainvälisiin standardeihin (pääohjaaja)
  • Eskelinen, Jussi:  Information Systems Implementation Training (apuohjaaja)
  • Niemi, Eetu: Developing a Model of Enterprise Architecture Success (apuohjaaja)