Kandidaatin tutkielmat

kandiohjaus

OHJATUT TUTKIELMAT

 1. Oja Veera: Rajaobjektit tietojärjestelmien suunnittelussa ja ihmisen toiminta rajaobjektien käsittelijänä (2007)
 2. Tuuli Hyvärinen: Asiakasvaatimusten kartoitus – haasteet ja toteutustavat (2003)
 3. Niina Kaarilahti: Osallistuva suunnittelu ryhmätyöohjelmiston käyttöönotossa (2003)
 4. Kirsi Kekki: Laadunvarmistus systeemityön eri vaiheissa (2003)
 5. Anssi Takku: Laatujohtaminen matkapuhelinten kehittämisessä (2003)
 6. Mikko Kärkkäinen: Mobiiliympäristön rakentamisen mahdollisuudet ja haasteet (2003)
 7. Helena Kärkkäinen: Näkökulmia hiljaiseen tietoon (2003)
 8. Markus Penttilä: Muutosjohtaminen – tietohallinnon näkökulma (2003)
 9. Keijo Turpeinen: Projektin koordinointi (2003)
 10. Katariina Valtonen: UML:n sovittaminen Notes-suunnitteluun (2003)
 11. Marko Räisänen: Configuration Management (2003)
 12. Aki Kokkinen & Jussi Eskelinen: Organisaation tietämyksen siirron menetelmät ja sen valintaan vaikuttavat tekijät (2003)
 13. Mikko Jokela: Tietoisuus erilaisten tietoteknisten toimintaympäristöjen tukena (2002)
 14. Harri Kuokkanen: Tiedonhaku Internetissä (2002)
 15. Markus Hämäläinen: Metadata in Content Management (2002)
 16. Anu Hänninen: Tietohallinnon ulkoistaminen ja sen riskit (2002)
 17. Hanna Kastikainen: Katselmointi organisaatio-oppimisen tukena (2002)
 18. Katja Liimatainen: Menetelmätietämys ohjelmistokomponenttien uudelleenkäytössä (2002)
 19. Hanna-Leena Tupala: Suunnittelutukiympäristön toiminnallisuudet: avustava toiminnallisuus (2002)