Tony Attwood: Aspergerin oireyhtymä

Minna Koskinen, Autismin kirjon asiantuntijakoulutuksen välitehtävä

Tiivistelmä: Tutustuin Tony Attwoodin kirjaan “Aspergerin oireyhtymä”, jonka tarkoituksena on toimia oppaana Asperger-lasten ja -aikuisten tunnistamisessa ja hoitamisessa. Attwood kuvaa ja analysoi Aspergerin oireyhtymän erityispiirteitä ja esittää käytännön keinoja, joilla kaikkein silmiinpistävimpiä tai haitallisimpia piirteitä voidaan lievittää. Tässä koosteessani keskityn ensimmäisen lähitapaamisen teemoihin eli oireyhtymän tunnistamiseen ja sille ominaisiin piirteisiin.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Tony Attwood: Aspergerin oireyhtymä. Autismin kirjon asiantuntijakoulutuksen välitehtävä 20.1.2016. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Jyväskylä.

Saatavilla verkossa: Autismin-kirjo-1.pdf