Menestyvässä työyhteisössä uskalletaan ottaa sosiaalisia riskejä

Essi Lehto kirjoittaa Helsingin Sanomien kolumnissaan (16.3.2020) psykologisen turvallisuuden merkityksestä työyhteisön menestymiselle. Kaikkein menestyneimpiä työyhteisöjä ei yhdistä työntekijöiden ulospäinsuuntautuneisuus, työurien pituus, henkilökohtainen suoriutuminen tai edes yksimielisyyteen tähtääminen. Ratkaisevaa on psykologinen turvallisuus.

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa jaettua kokemusta siitä, ettei työyhteisön jäsenten tarvitse pelätä muiden reaktioita esimerkiksi esittäessään ideoita ja kysymyksiä tai kertoessaan tekemistään virheistä. He voivat luottaa siihen, että työyhteisön suhtautuminen on ymmärtävää ja reilua ikävissäkin asioissa. Ilman sosiaalista riskinottoa ei koskaan synny parasta mahdollista lopputulosta, sanoo Essi Lehto.

Pedagogina on helppo nähdä psykologisen turvallisuuden yhteys oppimiseen ja sitä kautta yhteisön menestymiseen. Sopivan oppimisympäristön luominen ajattelua ja toimintaa uudistavalle oppimisprosessille edellyttää ohjaajalta hyvää ihmistuntemusta ja kykyä luoda erilaisuuden hyväksyvä, avoin, rauhallinen ja turvallinen ympäristö. Essi Lehdon kirjoitus kertoo siitä, että työssä oppimisen ympäristöt eivät ole tästä mikään poikkeus. Psykologinen turvallisuus lisää työyhteisön jäsenten uskallusta ottaa sosiaalisia riskejä, ja siten edistää työyhteisön oppimista ja luo edellytyksiä työyhteisön menestymiselle.

Edit 13.4.2020: Miten esimies tai työnohjaaja voi luoda psykologista turvallisuutta työyhteisössä?

Kannattaa kysyä niin päin, että mikä työympäristössä aiheuttaa psykologista turvattomuutta. Eli mm.

  • epäselvät tavoitteet ja tavat päästä niihin
  • valtasuhteet, epätasa-arvoisuus, epätasavertaisuus
  • sosiaalinen ja kulttuurinen vieraus
  • vieraat ja/tai vaikeaselkoiset toimintaperiaatteet ja käytänteet
  • henkinen/psyykkinen/emotionaalinen etäisyys ihmisten välillä
  • oman osaamisen (koettu) riittämättömyys ja epävarmuus itsestä
  • vaikeaselkoiset ja/tai vaikeasti saavutettavat oppimateriaalit
  • teknologian vieraus, vaikeakäyttöisyys, epäsaavutettavuus
  • konkreettiset fyysiset ja/tai sosiaaliset vaaratekijät

Täytyy muistaa, että kyse ei ole tekniikkalajista, vaan ihmisten ja inhimillisyyden ymmärtämisestä. Tärkeintä psykologiselle turvallisuudelle on esimiehen tai työnohjaajan oma avoin, hyväksyvä, reilu ja kannustava asenne kaikkia työyhteisön jäseniä kohtaan, joka välittyy jatkuvasti kaikesta hänen toiminnastaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *