Aihearkisto: Opiskelu

Pohdintaa yrittäjyydestä kurssin päätteeksi

Yrittäjyyden perusteet -kurssin lopputehtävä on nyt valmis, ja on aika ennakkotehtävän jatkopohdinnoille. Luin aluksi aiemmin kirjoittamani tekstin miettiäkseni, ovatko ajatukseni yrittäjyydestä muuttuneet kurssin aikana. Täytyy sanoa, että olen edelleen ajatusteni takana, joskin terminologia ja jotkin rajanvedot kaipaisivat hieman korjailua. Tarkastelen edelleen yrittäjyyttä ihmislähtöisesti eli sitä, miten yrittäjyys näyttäytyy yrittäjälle itselleen tai tämän läheisille, vaikka siihen toki liittyy monia muitakin näkökulmia. Yrittäjyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi lain näkökulmasta, jolloin tiettyjä yrittäjyyden muotoja, kuten kevytyrittäjyyttä tai sisäistä yrittäjyyttä, ”ei ole lainkaan olemassa”. Mielenkiintoista on myös se, että sisäinen yrittäjyys ymmärretään ilmiönä yrityksen näkökulmasta käsin, jolloin ”sisäisen yrittäjän” toiminnan tavoitteet, motivaatio ja lähtökohdat nousevat suoraan yrityksen tavoitteista, motiiveista ja lähtökohdista. Tämä on aika siloteltu ajatus, sillä siinä työntekijä (tai työyhteisö) vapaaehtoisesti ottaa vastaan hänelle ”delegoitua” yrittäjän vastuuta yrityksestä, vaikka siitä ei hänelle itselleen ole muuta etua kuin ehkä hieman mielenkiintoisempi ja motivoivampi työnkuva ja kenties jossain vaiheessa rahallistakin hyötyä. Tarkastelu on siis organisaatiolähtöinen. Itse näen ”sisäisen yrittämisen” työntekijän omien projektien ja yrityksen tavoitteiden symbioosina: työntekijä havaitsee voivansa edistää omia (elämän)projektejaan yrityksen tavoitteiden kautta ja niiden puitteissa. Kurssin terminologiassa voisi varmaan puhua omaehtoisen ja sisäisen yrittämisen yhteen kietoutumisesta tavalla, joka poikkeaa huomattavasti perinteisestä.

Hyvänen aika…

Projektikoulutus alkoi tänään, ja nyt meni kyllä ajatukset ihan uusiksi. Tämä onkin ihan uudenlainen kokemus. Koulutuksessa mennään asenne ja itsetuntemus edellä, ja teoriaa käytetään apuna ymmärtämisessä. Oikeastaan kyse ei ole asioiden osaamisesta vaan ihmisenä kasvamisesta. Pedagogisesti aivan huippua.

Projektikoulutukseen!

Haa! Sain juuri tiedon, että minut on valittu Hanke- ja projektitoiminnan osaajan verkkokoulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on oppia projektimainen ajattelu ja toimintatapa ja saada valmiuksia toimia projektitehtävissä, mihin sisältyy teema-alueina EU- ja muissa hankkeissa ja projekteissa työskentely sekä projektien hankkeistaminen, suunnittelu ja toteutus. Eli oman osaamiseni kannalta kyse on jo pitkään kaipaamastani hankesuunnittelun ja hankehallinnon täydennyskoulutuksesta.

Yrittäjyyden perusteet

Aloittelen tässä taas uutta opintojaksoa, tällä kertaa yrittäjyydestä. Ennakkotehtävän ennätin jo tehdä, mutta verkkokurssi alkaa varsinaisesti vasta ensi maanantaina. Oli mielenkiintoista ja hyvää mieltä tuottavaa huomata, miten jostain mielen perukoilta vain alkoi ajatuksia pulpahtelemaan. Kaikenlaista, mitä tässä vuosien mittaan on mieleen herännyt. Osoittautui, että yrittäjyys on kai aika paljon mietityttänyt, mikä ei ole ihme, sillä olenhan kasvanut yrittäjäperheessä ja muutenkin luonteeltani yrittäjäsukuuni tullut. Erityisesti on kiinnittänyt huomiota se, miten eri tavoin yrittäjyys mielletään. Muistan itse nuorempana ihmetelleeni, että eihän nuo palkkaa saavat toimitusjohtajayrittäjät nyt oikein yrittämisen päälle ymmärrä, kun “oikeaan” yrittämiseen kuuluu se yrittämisen tuoma kaikkinainen elämän epävarmuus ja ajoittaisen, ehkä pitkäkestoisenkin niukkuuden hyväksyminen, jonka tunnen hyvin omasta lapsuudestani. Oli se vaan ihan ihme juttu, kun sitten myöhemmin sai ensimmäisen palkan käteen — ettäkö ihan tasavälein, joka kuukausi tätä rahaa tulee ja ihan tietty summakin? Nyt vanhempana asioihin suhtautuu ymmärtäväisemmin, ja maailma niin kuin yrittäjyyskin näyttäytyy moninaisempana. Katso, jos kiinnostaa, mitä kirjoitin:

YTTP1140 Ennakkotehtava (pdf)

Identiteetin ja toimijuuden merkitys työssä oppimisessa

Harmittelin aikoinaan gradua tehdessäni, että juuri sinä lukuvuonna oli päätetty jättää toimijuuskurssi pois opetusohjelmasta. Oma graduaiheeni käsitteli toimijuutta, mutta vain tietystä näkökulmasta ja tietyssä kontekstissa. Niinpä jo aika varhaisessa vaiheessa päätin, että haluan käydä kurssin seuraavana syksynä. Nyt kurssi on käyty, ja täytyy sanoa, että kyllä se kannatti. Itselleni uusi näkökulma oli miten työssä oppiminen liittyy identiteettiin ja toimijuuteen. Erityisen ylpeä olen lopputehtävään laatimastani ilmiötä vaiheistavasta ja havainnollistavasta kaaviosta. Kiitos Annelle, jonka kanssa teimme yhdessä kurssin lopputehtävän.

Opetusteknologia

Syksyn viimeinen kurssi valmistui vihdoin tänään viimeisen oppimistehtävän myötä. Aiheena oli opetusteknologia, ja pääsimme tutustumaan monenlaiseen mielenkiintoiseen asiaan, mukaan lukien ohjelmoinnin opetussovellukset, robotiikka ja monenlaisten videoiden tekeminen ja editointi. Tämä oli taas niitä kursseja, jotka antoivat aikaa perehtyä asioihin, joihin on ollut jo pitkään ollut tarkoitus tutustua paremmin, mutta jotenkin sitä aikaa ei ole vain löytynyt.

Videoiden tekemiseen olen tämän kurssin jäljiltä aivan ihastunut, ja niitä tulee varmaan tänne oppimispäiväkirjaankin ajan mittaan muutamia. Ja opettajat varokaa, niitä tulee myös kursseille!!!

Mutta tässä teille tutustuttavaksenne tekemäni Scratch-peli:

Gradussa tapahtuu – ensimmäinen etappi valmis

Gradun tutkimussuunnitelmat syksyn seminaarissa on nyt esitetty ja opponoitu.

Oma graduaiheeni on (työnimeltään) Opettajien kokemus toimijuuden ja identiteetin muutoksesta oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tein siitä esittelyvideon, jonka näytin graduseminaarissa. Oli kiva huomata, kuinka ennakkoluulottomasti ja kannustavasti kaikki suhtautuivat tällaiseen tavanomaisesta poikkeavaan esittelytapaan.

Vanhemmuustaipaletta tutkimassa

Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa -kurssi päätyi opiskelusuunnitelmaani kahdesta syystä. Ensimmäinen oli se, että tarvitsin aikuiskasvatustieteen sisältöopintoihin yhden opintojakson lisää ja halusin kurssin, johon syksyn aikana oli tarjolla opetusta. Syksyn ensimmäisessä periodissa tällaisia kalenteriini sopivia kursseja oli tasan yksi kappale. En ollut aiemmin ajatellut sisällyttää opintoihini perheosaamista, mutta kun aloin ajatella asiaa tarkemmin, tuntui tällainen hieman opintojeni sisällöllisestä fokuksesta sivuun menevä aihe varsin järkevältä.

Enkä joutunut pettymään. Kurssi oli hyvin käytännöllinen ja tehtävänannot autenttisia ja motivoivia. Laadimme kysymyksiä vauvaperheiden vanhemmille ja alan ammattilaisille tarkoitettua oppimispeliä varten, kävimme kukin testauttamassa peliä yhdellä vanhemmalla ja keräsimme kokemuksista palautetta pelin kehittäjille. Vielä lopuksi laadimme aiheesta esitteen ja videon.

Jälleen kerran osoittautui, kuinka ihania opiskelukavereita minulla on, sillä Katja B., joka ei edes ollut kurssilla, auttoi minua testaajan löytämisessä ja vielä hoiti minut paikan päälle ja jäi juttelemaan testaajan kanssa kokemuksista. Minulle jäi hoidettavaksi vain muistiinpanojen kirjoittaminen. Lopuksi testaaja kyyditsi minut bussipysäkille, jotta pääsen ongelmitta kotiin. Siis miten ihana huolenpito ja kokemus kaiken kaikkiaan!!!

Espanjaa

Kaipasin keväälle hieman vaihtelua opiskelutapoihin, koska esseet ja muut vastaavat kirjoitusharjoitukset ovat olleet aika keskeisiä avoimessa yliopistossa ja vielä maisteriopinnoissakin. Ajattelin, että kieliopinnot voisivat olla mukava vaihtoehto, ja rupesin etsiskelemään mahdollisia kursseja.

Silmiini osui espanjan alkeiskurssit 1-4, joiden laajuus on yhteensä 16 op. Ajattelin, että tämä voisi olla hyvä, sillä opiskelin espanjaa parin vuoden ajan 30 vuotta sitten eikä siitä ole muistissa enää paljoa mitään. Kaksi ensimmäistä kurssia järjestetään keväällä ja loput kaksi syksyllä 2017. Siitä siis riittää vaihtelua koko vuodeksi.

Kiva päästä katsomaan, millaista espanjan opiskelu yliopistossa on!

Nyt vinksahti aivot tilastotieteeseen!

Johdatus tilastotieteeseen -kurssi onnistui erinomaisesti, ja jotenkin alkoi ajatukset vaellella siihen suuntaan, että voisikohan tätä opiskella lisääkin. Katselin perusopintojen kursseja ja sitten sivuaineopintovaatimuksia. Olisi kaksi vaihtoehtoa.

Vaihtoehto B olisi metodinen perusopintokokonaisuus, johon minulla olisi jo kaikki pakolliset kurssit: Johdatus tilastotieteeseen, Tilastomenetelmien peruskurssi ja SPSS-kurssi (yht. 10 op). Minua kiinnostaisi tilastomenetelmien jatkokurssi (9 op), mutta sitten jää vielä puuttumaan 6 op, enkä oikein tiedä, mistä se voisi koostua, koska tämän hetkinen osaamiseni ei tunnu riittävän mihinkään.

Vaihtoehto A olisi taas varsinainen perusopintokokonaisuus, josta voisi jatkaa halutessaan aineopintoihin. Tilastomenetelmien peruskurssi ei kuitenkaan siihen käy, vaan minun olisi suoritettava Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 (yht. 11 op). Tilastomenetelmien jatkokurssin  ja näiden lisäksi tarvitsisin enää vain 1 op, jonka voisin saada suorittamalla R-kurssin ensimmäisen osan.

Kurssien suorittaminen kiehtoo, mutta tekee tiukkaa suorittaa kaikki kurssit vielä tämän kevään puolella ennen opintovaatimusten vaihtumista. Joudun käytännössä suorittamaan kolmea tilastotieteen kurssia samaan aikaan, jotta se onnistuisi.

Taidan kyllä olla niin hullu, että ainakin yritän. Hyvä puoli siinä on, että kalenterini on nyt täynnä kaikkea muuta kuin esseitä!