eAMK-koontijulkaisu

Koontijulkaisu ja minnaweb.net esillä eAMK-hankkeen päätöstilaisuudessa 17.1.2020

Tulimme mukaan eAMK-hankkeen koontijulkaisun toimitustyöhön kesällä 2019 käymään läpi Digipölytys-blogin artikkeleita ja laatimaan teemoittelua ja ehdotusta koontijulkaisun aihepiireistä. Ulkopuolisin silmin julkaisun kokonaisuus on helpompi nähdä ilmiölähtöisesti ja myös totutuista jaotteluista poiketen. Ehdotuksesta muodostui julkaisun ”sisällysluettelo” kirjoittajakutsuja varten, mikä auttoi saamaan julkaisusta monipuolisen, kiinteän ja kattavan kokonaisuuden.

Osallistuimme myös lähetettyjen aihe-ehdotusten ja valmiiden artikkelien arviointiin ja kommentointiin ja tarjosimme toimituksellista tukea artikkelien korjaamiseen ja muokkaamiseen. Artikkelien toimituksellinen korjaaminen ja muokkaaminen osana arviointiprosessia lyhentää toimitustyöhön kuluvaa aikaa, pitää prosessin hallittavampana ja ennen kaikkea helpottaa kirjoittajien työtä.

Oma osuutemme toimitustyöstä on valmistunut, mutta seuraamme sitä julkaisun valmistumiseen asti. Koontijulkaisu tulee saataville sähköisessä muodossa näillä näkymin helmikuun aikana.

Edit (6.4.2020): Julkaisu on nyt saatavilla verkossa kahtena versiona. Kiitämme matkasta!

Verkkoversio (luettavaksi verkossa):
https://bit.ly/eamkjulkaisu
Pysyvä PDF-versio (viitattavaksi): 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-562-3