Aikuiskasvatustieteen täydentävät opinnot

Suoritin Jyväskylän yliopistossa täydentävinä opintoina aikuiskasvatustieteen syventävän opintojakson Identity and Agency in Professional Work (5 op). Kurssin teemoja olivat työssä oppiminen, ammatillinen identiteetti ja toimijuus, johtajuus ja työhyvinvointi. Opintojakso koostui työpajoista ja lopputehtävästä.

Opintojen tuotokset