Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa

Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa -opintojakson (5 op) tavoitteena oli oppia tunnistamaan ja ymmärtämään perhe-elämän haasteita ja mahdollisuuksia erityisesti vanhemmuuteen siirtymävaiheessa sekä arvioida moninäkökulmaisesti ja tutkimustietoon perustuen perheiden tukemisen käytäntöjä osallisuuden, voimavaralähtöisyyden ja ratkaisukeskeisyyden näkökulmista. Kurssilla osallistuttiin meneillään olevan BabyTrail (VauvaPolku)-hankkeen kehittämistyöhön ja tuotettiin ja testattiin digitaalisen VauvaPolku-oppimispelin sisältöjä ja materiaaleja. VauvaPolku-oppimispeliä tullaan sen valmistuttua käyttämään muun muassa perhevalmennuksessa vanhemmuuden tukemisen uudenlaisena välineenä.

En ollut aiemmin ajatellut sisällyttää opintoihini perheosaamista, mutta kun aloin ajatella asiaa tarkemmin, tuntui tällainen hieman opintojeni sisällöllisestä fokuksesta sivuun menevä aihe varsin järkevältä. Enkä joutunut pettymään. Kurssi oli hyvin käytännöllinen ja tehtävänannot autenttisia ja motivoivia. Laadimme kysymyksiä vauvaperheiden vanhemmille ja alan ammattilaisille tarkoitettua oppimispeliä varten, kävimme kukin testauttamassa peliä yhdellä vanhemmalla ja keräsimme kokemuksista palautetta pelin kehittäjille. Vielä lopuksi laadimme aiheesta esitteen ja videon.