Learning And 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology

Learning and 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology -opintojakson (5 op) sisältönä olivat työelämässä tarvittavat ydintaidot, luovuus, oppimisen merkityksellistäminen ja yhteisöllinen oppiminen uusien digitaalisten työvälineiden avulla. Tavoitteena oli oppia hahmottamaan oppimisen ja osaamisen luonnetta tulevaisuuden oppimisympäristöissä sekä soveltamaan yhteisöllisen oppimisen ja luovuuden teorioita muuttuvissa opetus- ja oppimistilanteissa.

Kurssilla harjoiteltiin yhteisöllistä oppimista 4-5 opiskelijan pienryhmissä. Oman ryhmämme ensimmäisenä tehtävänä oli laatia yhteistoiminnallisesti asiantuntijasuositus siitä, miten wikejä voidaan käyttää korkeakoulutuksessa vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksia. Toisessa tehtävässä rakensimme YouTubeen videoihin perustuvan oppimisympäristön ja esittelimme sen pedagogista käyttöä laitoksen henkilökunnalle suunnatussa näyttelyssä.

Opintojakson tuotokset