Liiketoimintaosaamisen perusopinnot

Aina silloin tällöin on hyvä palata juurilleen, vaikka kuinka olisi kauppatieteiden tohtori ja sillai. Nykyisin Jyväskylän yliopistossa on tarjolla liiketoimintaosaamisen perusopinnot, jotka antavat hyvän poikkileikkauksen liiketoiminnan perusaiheisiin: johtamiseen, markkinointiin, yrittäjyyteen, laskentatoimeen ja viestinnän johtamiseen. Suoritin osan opintojaksoista täydentävinä opintoina Jyväskylän yliopistossa, ja tarkoitukseni on jatkaa loppujen parissa JY:n avoimessa yliopistossa. Opintojen laajuus on 28 op, joista olen suorittanut 15 op.

Opintojen sisältö

Suoritetut opintojaksot

  • Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op
  • Yrittäjyyden perusteet, 5 op
  • Laskentatoimen perusteet, 5 op

Suoritettavat opintojaksot

  • Markkinoinnin perusteet, 5 op
  • Viestinnän johtamisen perusteet, 5 op
  • Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen, 3 op