Akateemisen johtamisen koulutusohjelma

Osallistuin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään ”Kaikkiko kunnossa? Johtamisen osaamisella osaamisen hallintaan” -koulutukseen 30.9.2005 – 11.5.2007. Koulutukseen sisältyi orientaatiopäivä, viisi kaksipäiväistä seminaaria ja seurantapäivä (80 tuntia) sekä osallistuminen työnohjaukseen (20 tuntia) ja vertaisryhmätyöskentelyyn (20 tuntia).

Koulutuksen sisältö

  • Osaamisen johtaminen ja kompetenssit
  • Tarinat organisaatioiden kehittämisessä
  • Sisäiset prosessit ja rakenteet
  • Johtamisen osaaminen
  • Motivoinnista motivaatioon
  • Jaksamisen johtaminen ja johtajana jaksaminen