Hankalien tilanteiden esimieskoulutus

Osallistuin Jyväskylän yliopiston henkilöstökoulutuksena järjestämään ”Puhu ja puutu! Hankalien tilanteiden käsittely esimiestyössä” -koulutukseen (3 x 6 tuntia) 3.10. – 14.11.2007. Koulutuksen sisältönä olivat konfliktien analyysi ja käsittely, konfliktin kohtaaminen sekä itsetuntemus ja kohtaamisen taidot.