Akateeminen johtaminen -koulutussarja

Osallistuin lukuvuonna 2005 – 2006 Jyväskylän yliopiston henkilöstökoulutuksena järjestämään koulutussarjaan, johon sisältyi akateemisen johtamisen eri teemoihin liittyviä koulutuspäiviä. Osallistuin seitsemään koulutuspäivään.

Koulutuksen sisällöt

  • Talouden johtaminen laitosjohtajan näkökulmasta (16.8.2005)
  • Henkilöstön johtaminen akateemisissa yhteisöissä (19.9.2005)
  • Hyvän johtamisen pysyvä perusta ja muuttuva lainsäädäntö (7.10.2005)
  • Kehityskeskustelut, arvioinnit ja niihin liittyvät johtajan vuorovaikutustilanteet (25.10.2005)
  • Virantäyttöprosessin vaiheet ja vastuut (7.3.2006)
  • Kansainvälinen koulutusyhteistyö: sopimukset, hankkeet ja verkostoituminen (8.5.2006)
  • Esimiehenä muutoksessa (10.5.2006)