Opetushallinnon tutkinto

Suoritin Opetushallituksen järjestämän opetushallinnon tutkinnon (15 op) 28.6.2016. Tutkintoon sisältyi kaksi osaa:

  • julkisoikeuden perusteet ja yleishallinto sekä kunnallishallinto (6 op)
  • opetusalan hallinto, henkilöstöhallinto ja taloushallinto (9 op).

Opetushallinnon tutkinto Opetushallituksen sivuilla

Opintojen tuotokset

Opetusalan hallinnon essee (6.11.2014): Tuloksellisuuden arviointi ja sen merkitys opetustoimessa

Henkilöstöhallinnon essee (18.10.2014): Virantäyttömenettely valtion virkasuhteessa

Taloushallinnon essee (25.9.2014): Rahoitusjärjestelmä ja sen rakenne sekä esi- ja perusopetuksen rahoitusperusteet ja rahoituksen määräytyminen