Ammatillinen opettajankoulutus

Suoritin opettajan pedagogisen pätevyyden antavat ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot (60 op) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa lukuvuosina 2011-2013. Lisäksi suoritin täydentäviä opintoja (5 op). Opettajaopinnot valmistuivat 13.5.2013.

Opintojen sisältö

Jatkuvan oppimisen opintokokonaisuus

 • Portfoliotyöskentely, 5 op
 • Orientoituminen kasvatustieteeseen, 5 op (korvattu)
 • Sukellus sosiaaliseen mediaan, 5 op (valinnainen)

Toimintaympäristöjen kehittämisen opintokokonaisuus

 • Koulutus ja yhteiskunta, 5 op (korvattu)
 • Työelämä, yrittäjyys ja osaamisen muutos, 6 op
 • Opettajan toimintaympäristö, 6 op
 • Tutkiva ja kehittävä opettajuus, 5 op

Oppimisen ohjaamisen opintokokonaisuus

 • Oppiminen ja elämänkulku, 5 op (korvattu)
 • Oppiminen, ohjaus ja arviointi, 8 op
 • Opetusharjoittelu, 10 op

Täydentävät opinnot

 • Sosiaalinen media ammatillisessa opetuksessa, 5 op

Opintojen tuotokset

Rakensin myös opetusharjoittelua varten itselleni oppimisympäristön Google Sites -palveluun. Sivuston sisältö kattaa opetusharjoittelun raamisuunnitelman sekä tuntikohtaiset suunnitelmat.