Aikuiskasvatustieteen aineopinnot

Suoritin aikuiskasvatustieteen aineopinnot (38 op) Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa 13.12.2014 arvosanalla kiitettävä (4). Kandidaatin tutkielmani ”Adult Distance Learners as Users of the Internet and Web Services in Finnish Senior High Schools” hyväksyttiin arvosanalla erinomainen (5).

Opintojen sisältö

  • Laadulliset tutkimusmenetelmät, 5 op
  • Määrälliset tutkimusmenetelmät, 5 op
  • Kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen filosofis-historialliset lähestymistavat, 3 op
  • Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä, 3 op
  • Oppiminen ja kehitys, 3 op
  • Oppimisen ohjaaminen, 3 op
  • Henkilöstön kehittäminen yhteisöissä ja työorganisaatioisssa, 3 op
  • Identiteettien rakentaminen aikuisten elämänkentillä, 3 op
  • Proseminaari ja kandidaatin tutkielma, 10 op

Opintojen tuotokset