Aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Suoritin aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa 27.7.2009 arvosanalla hyväksytty.

Opintojen sisältö

  • Aikuiskasvatustieteen perusteet, 6 op
  • Aikuisen elämänkulku, 3 op
  • Aikuisen oppiminen, 2 op
  • Tieteellisen toiminnan menetelmiä, 5 op
  • Orientoiva tehtävä, 3 op
  • Projektityö, 6 op

Opintojen tuotokset

  • Aikuiskasvatustieteen perusteet -opintojakson oppimistehtävä, joka joka toimi johdantona kasvatustieteen alaan ja opiskeluun (26,11.2008): Johdatusta kasvatustieteeseen ja sen opiskeluun
  • Projektityönä dokumentoin Tietojärjestelmätieteen perusteet -verkkokurssin (5 op) suunnittelun ja toteuttamisen Optima-verkkooppimisympäristöön Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella lukuvuonna 2007 – 2008 (28.5.2009).