Erityispedagogiikan perusopinnot

Suoritin erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa 1.8.2016 arvosanalla erinomainen (5).

Opintojen sisältö

  • Erityispedagogiikan perusteet, 5 op
  • Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot, 5 op
  • Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu, 5 op
  • Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa, 5 op
  • Oppimisen ja osallistumisen tukeminen, 5 op

Opintojen tuotokset