Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot

Suoritin Jyväskylän yliopiston virtuaaliyliopistohankkeen järjestämät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot (10 op) 24.1.2007.

Opintojen sisältö

  • Käsitekartat verkko-opetuksessa: käsitekarttojen toteuttaminen Cmap-ohjelmiston avulla.
  • Plone-koulutus: Plone-julkaisujärjestelmän perusominaisuudet, kuten tekstit ja dokumentit, hakemistot, linkitykset, dokumenttien liittäminen, taulukot.
  • Optima-oppimisympäristöön tutustuminen: Optima-oppimisympäristöön tutustuminen opiskelijan ja opettajan näkökulmasta, työtilan rakentaminen, erilaisiin kurssitoteutuksiin tutustuminen.
  • Optiman opetuskäytön syventävä kurssi: Optima-oppimisympäristön työtilan hallinta ja työvälineet opettajan näkökulmasta, verkossa opiskelun syvempi ymmärtäminen.