Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutus

Suoritin Suomen Virtuaaliyliopiston järjestämän valtakunnallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutuksen (15 op) 13.8.2007 – 15.5.2008. Koulutuksen tavoitteena oli syventää ja laajentaa osallistujien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntemusta omassa työssään ja työyhteisössään. Koulutuksen teemoinen olivat pedagoginen, teknologinen ja organisatorinen kehittäminen sekä opetuksen laatu korkeakoulussa. Erityisalueena perehdyin tarkemmin verkostoituneeseen toimintaan.

  • Organisatorinen muutos: Korkeakoulu organisaationa, siihen vaikuttavia sisäiset ja  ulkoiset muutostekijät, korkeakoulun kehittämistyön mahdollisuudet, tieto- ja  viestintätekniikan ja organisatorisen muutoksen yhteydet sekä verkko-opetukseen liittyvät kysymykset organisatorisesta näkökulmasta.
  • Pedagoginen muutos: Oppimiskontekstien muuttuessa kouluttajat ovat uudenlaisten pedagogisten haasteiden edessä. Asiantuntijuudessa yhdistyvät haasteellisiin ongelmiin tarttuminen, voimakas sitoutuminen, oman osaamisen kehittäminen sekä yhteisöllisyys.
  • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön laadun kehittäminen ja arviointi: Verkko-opetuksen laatu ja sen kehittäminen tulee nähdä osana yleistä opetuksen laatua. Laadun hallinta on toiminnan kehittämisen väline.
  • Teknologinen muutos: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjät ja tukihenkilöt tarvitsevat teknologista ymmärrystä, jotta he pystyvät arvioimaan ja tekemään teknologiaa koskevia valintoja.
  • Verkostoitunut toiminta: Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen muuttaa opetusta verkostomaiseksi. Vastuu sisällöllisestä asiantuntemuksesta hajautuu ja opetuksessa korostuu suunnittelu ja organisointi. Se edellyttää myös tiimityötä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.