Sosiaalisen median opetuskäytön opinnot

Suoritin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakoulutuksessa kaksi sosiaalisen median opetuskäytön opintojaksoa (yht. 10 op) lukuvuonna 2011-2012.

  • Sukellus sosiaaliseen mediaan, 5 op. Opintojakso muodosti orientaation sosiaalisen median opetuskäyttöön. Opintojaksolla tutustuttiin joihinkin sosiaalisen median opetuskäytön sovelluksiin, ja kokeiltiin jonkin sosiaalisen median palvelun opetuskäyttöä. Itse kokeilin ryhmätyönä wiki-palvelun (PBWorks) käyttöä oppimistehtävän toteuttamisessa.
  • Sosiaalinen media ammatillisessa opetuksessa, 5 op. Tutustuin opintojaksolla erilaisiin sosiaalisen median tyyppeihin, niiden etuihin ja puutteisiin opetuskäytön näkökulmasta, tietosuojaan ja tietoturvaan sekä tekijänoikeuksiin ja Creative Commons -lisensseihin. Suunnittelin ja toteutin verkko-oppimisympäristön Google Sites -palveluun, ja hyödynsin sen yhteydessä myös erilaisia muita sosiaalisen median välineitä.