Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot

Suoritin filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa 16.11.2014 arvosanalla kiitettävä (4). Opinnoista 13 op korvattiin aiemmin Jyväskylän yliopistossa suoritetuilla filosofian opinnoilla.

Opintojen sisältö

  • Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille, 5 op
  • Filosofian johdanto, 5 op
  • Argumentaatio ja retoriikka, 5 op
  • Klassikot I, 5 op
  • Klassikot II, 5 op

Opintojen tuotokset