Filosofian aineopintojen täydentäminen

Filosofian opinnot ovat olleet minulle pitkällinen projekti, jonka aloitin 1990-luvun lopulla osana jatko-opintojani. Harmillista kyllä, en tuolloin ymmärtänyt koota niistä opintokokonaisuutta. Kun tutkintoni oli valmistumassa, sisällytin suorittamani opintojaksot sellaisenaan tutkintooni, ja ajattelin täydentää opintoni myöhemmin. Minulle selvisi vasta paljon myöhemmin, ettei tutkintoon käytettyjä opintojaksoja voi sisällyttää uuteen opintokokonaisuuteen.

Vaikka filosofian opinnot ovat minulle rakas projekti, olen ehtinyt panostaa uusiin opintoihin vain harvakseltaan. Tarkoitukseni on nyt kuitenkin saada viimeisetkin opintojaksot suoritettua tänä lukuvuonna Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Filosofian opiskelu tosin on niin kivaa, että sisällytän aineopintoihin muutaman ylimääräisen opintojakson pakollisten lisäksi. Niitä kun on ehtinyt kertyä vuosien varrella opintovaatimusten vaihtuessa. Opintojen kokonaislaajuudeksi tulee siis ”huimat” 51 op, joista tähän mennessä olen suorittanut yhteensä 41 op.

Päivitetty 28.10.2020

Opintojen sisältö

Suoritetut opintojaksot

 • Johdatus logiikkaan, 3 op
 • Logiikka, 2 op
 • Tietoteoria, 5 op
 • Filosofian praktikum, 5 op
 • Filosofinen etiikka, 5 op
 • Yhteiskuntafilosofia, 5 op
 • Filosofinen ihmistutkimus I, 5 op
 • Etiikka II, 2 op
 • Kriittinen kasvatus- ja yhteiskuntafilosofia, 3 op
 • Tieteen tutkimus, 6 op

Lukuvuonna 2020-2021 suoritettavat opintojaksot:

 • Filosofian historia, 5 op
 • Metafysiikka, 5 op

Opintojen tuotokset