Kasvatustieteen maisteri, aikuiskasvatustiede

Olen valmistunut kasvatustieteen maisteriksi aikuiskasvatustieteestä syyskuussa 2018. Suoritin tutkinnon tavanomaista laajempana (145/120 op), sillä halusin sisällyttää siihen ylimääräisenä sivuaineena tilastotieteen perusopinnot (25 op).

Poimintoja tutkinnon sisällöstä

Pro gradu -tutkielman laadin aiheesta Lukion opettajien toimijuuden muotoutuminen oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Tutkimusmenetelmäopinnot

Pääaineen sisältöopinnot

Sivuaine- ja valinnaiset opinnot

Opintojen tuotoksia