MetaPHOR-tutkimusryhmä

Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimusryhmä, jonka tutkimuskohteena olivat tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelun menetelmäkehitys ja sitä tukevat metaCASE-ympäristöt.

Tutkijakoulutettava/tutkija/apurahatutkija
Jyväskylän yliopisto, COMAS-tutkijakoulu/tietojenkäsittelytieteiden laitos
1.6.1996–30.11.2000

  • väitöskirjatyö prosessien metamallintamisesta eli prosessimallinnuskielten määrittelystä sekä prosessien ja prosessinmallinnuskielten mallinnusympäristön kehittämisestä
  • teoriakehityksen sovelluksena prototyypin kehittämistä Smalltalk-ohjelmointikielellä ENVY/Developer-ohjelmistokehitysympäristössä
  • tutkimusartikkelien kirjoittaminen, tutkimuksen esittely ja tutkimusryhmän edustaminen kansainvälisissä konferensseissa
  • osallistuminen yhteistyöhön ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa
  • tutkimusryhmän talouden seuranta ja hankehakemusten valmisteluun osallistuminen

EYF/ICIS Doctoral Fellow -tunnustus (1997) osallistumisesta tietojärjestelmätieteen kansainvälisesti korkeatasoisimpaan ja arvostetuimpaan tohtorikonsortioon, johon valitaan vuosittain 40 jatko-opiskelijaa yliopistojen nimeämistä ehdokkaista

Tutkijakoulutettava
Jyväskylän yliopisto, COMAS-tutkijakoulu
1.10.1995 – 31.12.1995

  • Pro gradu -tutkielmaan liittyvä tutkimustyö sekä erilaisia tutkimusryhmää avustavia tutkimustehtäviä

Tutkimusharjoittelija
Jyväskylän yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos
1.5.1994 – 31.7.1994

  • Pro gradu -tutkielmaan liittyvää kirjallisuuden kartoittamista sekä erilaisia tutkimusryhmää avustavia tutkimustehtäviä

Octopus-opiskelijaprojekti (ei työsuhteinen)
Jyväskylän yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos
1.10.1993 – 30.4.1994

  • ohjelmistokehitysympäristöjen kartoitus ja vertailu MetaPHOR-tutkimusryhmälle
  • SmallTalk-ohjelmointiin ja ENVY/Developer-ohjelmistokehitysympäristöön perehtyminen
  • projektityöskentelyn harjoitteleminen

Julkaisut

Koskinen, M. (2000). Process Metamodelling: Conceptual Foundations and Application. Jyväskylä Studies in Computing 7, University of Jyväskylä. Tietojärjestelmätieteen väitöskirja.

Koskinen, M. (1999). A Metamodelling Approach to Process Concept Customisation and Enactability in MetaCASE. Computer Science and Information Systems Reports, Technical Reports TR-20. Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Tietojärjestelmä-tieteen lisensiaatintyö.

Koskinen, M. & Marttiin, P. (1998). Developing a Customisable Process Modelling Environment: Lessons Learnt and Future Prospects. Teoksessa V. Gruhn (toim.) Proceedings of the 6th European Workshop on Software Process Technology, EWSPT’98 (ss. 13-27), LNCS 1487. Springer-Verlag.

Marttiin, P. & Koskinen, M. (1998). Similarities and Differences of Method Engineering and Process Engineering Approaches. In Khosrowpour, M. (toim.) Effective Utilization and Management of Emerging Information Technologies (ss. 420-424). Harrisburg: Idea Group Publishing.

Koskinen, M. 1997. A Metamodelling Approach to Process Concept Customization and Enactability in MetaCASE. ICIS Doctoral Consortium. December 1997, Atlanta, USA.

Koskinen, M. (1997). Beyond Process Modelling Languages: A Metamodelling Approach to Customizable Concepts and Enactability in MetaCASE. Proceedings of the 4th Doctoral Consortium on Advanced Information Systems Engineering, Barcelonia, Catalonia.

Koskinen, M. & Marttiin, P. (1997). Process Support in MetaCASE: Implementing the Conceptual Basis for Enactable Process Models in MetaEdit+. Teoksessa J. Ebert & C. Lewerentz (toim.) Software Engineering Environments (ss. 110-123). Los Alamitos: IEEE Computer Society Press.

Koskinen, M. (1996). Designing Multiple Process Modelling Languages for Flexible, Enactable Process Models in a MetaCASE Environment. Teoksessa A.-H. Seltheit and B.A. Farshchian (toim.) Proceedings of the 7th Workshop on the Next Generation of CASE Tools, Heraklion, Crete, Greece, May 1996, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.

Koskinen, M. (1996). Bringing Process Concepts Alive: On Designing Process Modelling Languages in a MetaCASE Environment. Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma.

Julkaisemattomat artikkelit

Koskinen, M. 2000. Towards Customization of Process Modelling Languages in Computer-Aided Process Engineering. MetaPHOR Research Group, 14.9.2000. University of Jyväskylä, Finland.

Koskinen, M. 2000. Comparing Two Traditions: Towards an Integrated View of Method Engineering and Process Engineering. MetaPHOR Research Group, 7.9.2000. University of Jyväskylä, Finland.

Koskinen, M. 2000. Organisational Perspective to the Variation of Process Modelling Languages. MetaPHOR Research Group, 31.7.2000. University of Jyväskylä, Finland.