Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 (KOPPI) -oppimisympäristöjen kehittämishanke

Hankkeessa toteutettiin lukuisia opetuskokeiluja, joissa oppiminen tapahtuu luokan ulkopuolisissa informaaleissa oppimisympäristöissä. Kokeilujen avulla koottiin kokemuksia kaikkiallisen oppimisen yhdistämisestä lukiokursseihin.

Projektityöntekijä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus
1.5.2016 – 30.6.2017
periodeittain yht. 5 kk osa-aikaisesti 22,5 h/vko ja 1 kk 5 pv kokoaikaisesti

  • kehitettyjen työtapojen toimivuuden arviointia tukevan tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi
  • tutkimuksen esittely ja hankkeen edustaminen koulutusalan kansallisissa tapahtumissa

KOPPI-hanke Opetushallituksen sivuilla – Esittelyvideo 1 –Esittelyvideo 2


Esitelmät

Opetushallituksen hanketapaamisessa pitämäni esitelmä (13.10.2016): Tutkimus KOPPI-mallin toimivuuden edellytyksistä (diat).

Oppimaisemafestivaali 2017 -tapahtumassa pitämäni esitelmä (3.5.2017): KOPPI-mallin toimivuuden edellytykset lukiokursseilla (diat).

Tutkimusraportti

Koskinen, M. 2017. Kaikkiallinen oppiminen lukiossa: KOPPI-mallin toimivuuden edellytykset lukiokurssien toteutuksessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän julkaisuja 4. Jyväskylä: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.