Datanomin tutkinto

Suoritin Mikkelin liiketalouden instituutissa 2,5 vuoden mittaisen datanomin tutkinnon 21.12.1991.

Opintojen sisältö

  • laitteistot ja varusohjelmat, ohjelmointikielet, ohjelmointitekniikka, suunnittelu, tietovarastotekniikka
  • yritys ja hallinto, viestintä
  • sovellettu matematiikka
  • englannin kieli ja viestintä
  • liikunta ja terveyskasvatus

Tutkintoon sisältyi lisäksi työharjoittelua 95 päivää ja työharjoittelun ohjausseminaareja 38 tuntia.

Lopputyön aiheena oli videovuokrausjärjestelmän rakentaminen.