Kauppatieteiden maisterin tutkinto, tietojärjestelmätiede

Suoritin Jyväskylän yliopistossa 160 opintoviikon laajuisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon tietojärjestelmätieteen pääaineesta vuosina 1992-1996.

Tutkintoon sisältyi:

  • Pääaineen opinnot: tietojärjestelmien kehittäminen, tietojenkäsittely, tietotekniikka
  • Sivuaineen opinnot: laskentatoimi
  • Eri oppiaineiden peruskursseja: filosofia, valtio-oppi
  • Yleisopintoja: matematiikka, tilastomenetelmät, operaatiotutkimus, tietojenkäsittely
  • Kieli- ja viestintäopintoja: suomi, ruotsi, englanti, saksa

Kehittämisprojektin aiheena oli ohjelmistokehitysympäristöjen selvitys ja vertailu MetaPHOR-tutkimusryhmälle, johon kuului SmallTalk-ohjelmointiin ja ENVY/Developer-ohjelmistokehitysympäristöön perehtyminen ja projektityöskentelyn harjoittelu.

Pro gradu -tutkielman laadin MetaPHOR-tutkimusryhmässä prosessien metamallintamisesta:
Bringing Process Concepts Alive: On Designing Process Modelling Languages in a MetaCASE Environment