Tilastotieteen perusopinnot

Suoritin tilastotieteen perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopistossa 22.6.2017 arvosanalla erinomainen (5).

Opintojen sisältö

  • Johdatus tilastotieteeseen, 2 op
  • Tilastotieteen peruskurssi 1, 5 op
  • Tilastotieteen peruskurssi 2, 6 op
  • Tilastomenetelmien jatkokurssi, 9 op
  • SPSS-kurssi, 2 op
  • R-kurssi, 1 op