Kategoria: Asiantuntijakoulutus

Hanke- ja projektitoiminnan asiantuntijakoulutus

Osallistuin Arffman Finlandin järjestämään hanke- ja projektitoiminnan osaajan verkkokoulutukseen 8.4.2019 – 4.10.2019. Kouluttajana toimi FM Päivi Korhonen. Koulutuksen sisältö vastaa IPMA-sertifikaatin D-tason osaamisvaatimuksia (projektiosaaja).

Koulutuksen ”teoriaosa” oli hyvin käytännönläheinen, ja se toteutettiin lähes kokonaan verkossa. Koulutukseen sisältyi myös kolmen kuukauden työssäoppimisjakso. Koulutuksen ratkaisukeskeinen pedagogiikka ja toteutus oli päätähuimaavan upeaa – suorastaan pakotti oppimaan. Ja kaiken kunnolla!

Hanke- ja projektiosaajan asiantuntijakoulutuksen työssäoppimisjakso

Työssäoppimisjakson oppimistavoitteeksi asetin perehtymisen JAMK:in ammatillisen opettajakorkeakoulun projektitoimintaan ja sen laajempaan toimintaympäristöön. Tämän ohessa tarjosin ammattiosaamistani projektien tarpeisiin.

Harjoittelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
15.7.2019 – 2.10.2019

  • Vastasin valtakunnallisen eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi -hankkeen koontijulkaisun teemoittamisesta ja artikkelien ohjeellisen sisällön määrittelystä.
  • Kansainvälisessä START IN – Developing inclusive and innovative entrepreneurship education in Europe -hankkeessa käänsin suomeksi yrittäjäkasvatukseen kehitetyn oppimisympäristön.
  • Kansainvälisessä Video-Supported Education Alliance ViSuAL -hankkeessa käänsin suomeksi tutkimuksen kyselylomakkeen ja siihen liittyvän tutkimuslupalomakkeen.
  • Lisäksi osallistuin useiden muiden hankkeiden aloitus-, työ- tai päätöskokouksiin, mm. Potentiaali, TESSU2, OSMO2, Fit for 4.0, TEpeda sekä Kotopaikka. Osallistuin myös Erasmus+ globaali 2019-2022 -ohjelman hankkeiden aloituspalaveriin.

Autismin kirjon asiantuntijakoulutus

Osallistuin Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin järjestämään autismin kirjon asiantuntijakoulutukseen 17.11.2015 – 9.3.2016 Jyväskylässä, toimipiste Onervassa. Koulutukseen sisältyi kolme kaksipäiväistä lähiopiskelujaksoa sekä niiden välillä itsenäisesti suoritetut välitehtävät.

Lue lisää ”Autismin kirjon asiantuntijakoulutus”

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutus

Suoritin Suomen Virtuaaliyliopiston järjestämän valtakunnallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutuksen (15 op) 13.8.2007 – 15.5.2008. Koulutuksen tavoitteena oli syventää ja laajentaa osallistujien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntemusta omassa työssään ja työyhteisössään. Koulutuksen teemoinen olivat pedagoginen, teknologinen ja organisatorinen kehittäminen sekä opetuksen laatu korkeakoulussa. Erityisalueena perehdyin tarkemmin verkostoituneeseen toimintaan.

Lue lisää ”Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutus”

Akateemisen johtamisen koulutusohjelma

Osallistuin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään ”Kaikkiko kunnossa? Johtamisen osaamisella osaamisen hallintaan” -koulutukseen 30.9.2005 – 11.5.2007. Koulutukseen sisältyi orientaatiopäivä, viisi kaksipäiväistä seminaaria ja seurantapäivä (80 tuntia) sekä osallistuminen työnohjaukseen (20 tuntia) ja vertaisryhmätyöskentelyyn (20 tuntia).

Lue lisää ”Akateemisen johtamisen koulutusohjelma”