Kategoria: Opintokokonaisuus

Filosofian aineopintojen täydentäminen

Filosofian opinnot ovat olleet minulle pitkällinen projekti, jonka aloitin 1990-luvun lopulla osana jatko-opintojani. Harmillista kyllä, en tuolloin ymmärtänyt koota niistä opintokokonaisuutta. Kun tutkintoni oli valmistumassa, sisällytin suorittamani opintojaksot sellaisenaan tutkintooni, ja ajattelin täydentää opintoni myöhemmin. Minulle selvisi vasta paljon myöhemmin, ettei tutkintoon käytettyjä opintojaksoja voi sisällyttää uuteen opintokokonaisuuteen.

Vaikka filosofian opinnot ovat minulle rakas projekti, olen ehtinyt panostaa uusiin opintoihin vain harvakseltaan. Tarkoitukseni on nyt kuitenkin saada viimeisetkin opintojaksot suoritettua tänä lukuvuonna Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Filosofian opiskelu tosin on niin kivaa, että sisällytän aineopintoihin muutaman ylimääräisen opintojakson pakollisten lisäksi. Niitä kun on ehtinyt kertyä vuosien varrella opintovaatimusten vaihtuessa. Opintojen kokonaislaajuudeksi tulee siis ”huimat” 51 op, joista tähän mennessä olen suorittanut yhteensä 41 op.

Päivitetty 28.10.2020

Lue lisää ”Filosofian aineopintojen täydentäminen”

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot

Aina silloin tällöin on hyvä palata juurilleen, vaikka kuinka olisi kauppatieteiden tohtori ja sillai. Nykyisin Jyväskylän yliopistossa on tarjolla liiketoimintaosaamisen perusopinnot, jotka antavat hyvän poikkileikkauksen liiketoiminnan perusaiheisiin: johtamiseen, markkinointiin, yrittäjyyteen, laskentatoimeen ja viestinnän johtamiseen. Suoritin osan opintojaksoista täydentävinä opintoina Jyväskylän yliopistossa, ja tarkoitukseni on jatkaa loppujen parissa JY:n avoimessa yliopistossa. Opintojen laajuus on 28 op, joista olen suorittanut 15 op.

Lue lisää ”Liiketoimintaosaamisen perusopinnot”

Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot

Suoritin filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa 16.11.2014 arvosanalla kiitettävä (4). Opinnoista 13 op korvattiin aiemmin Jyväskylän yliopistossa suoritetuilla filosofian opinnoilla.

Lue lisää ”Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot”

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot

Suoritin aikuiskasvatustieteen aineopinnot (38 op) Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa 13.12.2014 arvosanalla kiitettävä (4). Kandidaatin tutkielmani ”Adult Distance Learners as Users of the Internet and Web Services in Finnish Senior High Schools” hyväksyttiin arvosanalla erinomainen (5).

Lue lisää ”Aikuiskasvatustieteen aineopinnot”