Kategoria: Täydentävä koulutus

Aikuiskasvatustieteen täydentävät opinnot

Suoritin Jyväskylän yliopistossa täydentävinä opintoina aikuiskasvatustieteen syventävän opintojakson Identity and Agency in Professional Work (5 op). Kurssin teemoja olivat työssä oppiminen, ammatillinen identiteetti ja toimijuus, johtajuus ja työhyvinvointi. Opintojakso koostui työpajoista ja lopputehtävästä.

Lue lisää ”Aikuiskasvatustieteen täydentävät opinnot”

Autismin kirjon koulutukset

Voimauttava vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa -koulutus

kesto 1 pv, Kehitysvammaliittto ry:n Tikoteekki, 8.9.2016

Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Interaction) on toimintatapa, joka tukee vaikeasti kehitysvammaisen ja/tai autismikirjon ihmisen vuorovaikutusta ja parantaa hänen elämän laatuaan.

Tarkempaa tietoa voimauttavasta vuorovaikutuksesta

Autismin kirjon asiantuntijakoulutus

3 x 2 pv + välitehtävät, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, 17.11.2015 – 9.3.2016

Koulutuksen tavoitteena on syventää koulutettavien osaamista autismin kirjosta. Koulutuksen käyneellä on valmiuksia toimia omalla työpaikallaan, alueellaan tai kunnassa konsulttina tai kouluttajana autismin kirjoa koskevissa kysymyksissä.

Tarkempi kuvaus koulutuksen sisällöstä

HAASTE-toimintamalli haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

kesto 1 pv, Autismiliitto, 25.9.2015

HAASTE-toimintamalli on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen kehitetty yhteistyömalli.

Tarkempaa tietoa HAASTE-toimintamallista

Autismin kirjo tutuksi -koulutussarja

kesto 6 x 2 t, Autismi- ja Aspergerliitto ry, 24.8.2015 – 29.9.2015

Koulutuksen sisältö:
– Autismin kirjo
– Kommunikaatio ja vuorovaikutus
– Tunnereaktiot ja aistitoiminta
– Struktuuri ja strukturoinnin välineet
– Haastava käyttäytyminen ja seksuaalisuus
– Autismin kirjo ikäkausittain ja kokemuspuheenvuoro

Hankalien tilanteiden esimieskoulutus

Osallistuin Jyväskylän yliopiston henkilöstökoulutuksena järjestämään ”Puhu ja puutu! Hankalien tilanteiden käsittely esimiestyössä” -koulutukseen (3 x 6 tuntia) 3.10. – 14.11.2007. Koulutuksen sisältönä olivat konfliktien analyysi ja käsittely, konfliktin kohtaaminen sekä itsetuntemus ja kohtaamisen taidot.