Kategoria: Tutkinto

Kauppatieteiden tohtorin tutkinto, tietojärjestelmätiede

Suoritin Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden tohtorin tutkinnon tietojärjestelmätieteen pääaineesta vuosina 1996-2000.

Laadin väitöskirjan MetaPHOR-tutkimusryhmässä tietojärjestelmä- ja ohjelmistosuunnittelun menetelmäkehityksen alueelta prosessien metamallintamisesta: Process Metamodelling: Conceptual Foundations and Application (2000).

Väitöskirjatyön ohjaajana toimi prof. Kalle Lyytinen.

Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto, tietojärjestelmätiede

Suoritin Jyväskylän yliopistossa 40 opintoviikon laajuisen kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon tietojärjestelmätieteen pääaineesta vuosina 1996-2000.

  • Pääaineen sisältöopintoja: tietojärjestelmien klassikot ja koulukunnat, asianhallintajärjestelmät, oliotietokannat, tietämystekniikka, semanttinen mallintaminen
  • Tutkimukseen liittyviä opintoja: tieteenteoria, tutkimusmenetelmät
  • Eri oppiaineiden opintojaksoja: filosofia, sosiologia, kognitiotiede

Lisensiaatintutkimuksen laadin MetaPHOR-tutkimusryhmässä prosessien metamallintamisesta:
A Metamodelling Approach to Process Concept Customisation and Enactability in MetaCASE (1999)30

Kauppatieteiden maisterin tutkinto, tietojärjestelmätiede

Suoritin Jyväskylän yliopistossa 160 opintoviikon laajuisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon tietojärjestelmätieteen pääaineesta vuosina 1992-1996.

Tutkintoon sisältyi:

  • Pääaineen opinnot: tietojärjestelmien kehittäminen, tietojenkäsittely, tietotekniikka
  • Sivuaineen opinnot: laskentatoimi
  • Eri oppiaineiden peruskursseja: filosofia, valtio-oppi
  • Yleisopintoja: matematiikka, tilastomenetelmät, operaatiotutkimus, tietojenkäsittely
  • Kieli- ja viestintäopintoja: suomi, ruotsi, englanti, saksa

Kehittämisprojektin aiheena oli ohjelmistokehitysympäristöjen selvitys ja vertailu MetaPHOR-tutkimusryhmälle, johon kuului SmallTalk-ohjelmointiin ja ENVY/Developer-ohjelmistokehitysympäristöön perehtyminen ja projektityöskentelyn harjoittelu.

Pro gradu -tutkielman laadin MetaPHOR-tutkimusryhmässä prosessien metamallintamisesta:
Bringing Process Concepts Alive: On Designing Process Modelling Languages in a MetaCASE Environment