Kategoria: Akateeminen

Filosofian aineopintojen täydentäminen

Filosofian opinnot ovat olleet minulle pitkällinen projekti, jonka aloitin 1990-luvun lopulla osana jatko-opintojani. Harmillista kyllä, en tuolloin ymmärtänyt koota niistä opintokokonaisuutta. Kun tutkintoni oli valmistumassa, sisällytin suorittamani opintojaksot sellaisenaan tutkintooni, ja ajattelin täydentää opintoni myöhemmin. Minulle selvisi vasta paljon myöhemmin, ettei tutkintoon käytettyjä opintojaksoja voi sisällyttää uuteen opintokokonaisuuteen.

Vaikka filosofian opinnot ovat minulle rakas projekti, olen ehtinyt panostaa uusiin opintoihin vain harvakseltaan. Tarkoitukseni on nyt kuitenkin saada viimeisetkin opintojaksot suoritettua tänä lukuvuonna Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Filosofian opiskelu tosin on niin kivaa, että sisällytän aineopintoihin muutaman ylimääräisen opintojakson pakollisten lisäksi. Niitä kun on ehtinyt kertyä vuosien varrella opintovaatimusten vaihtuessa. Opintojen kokonaislaajuudeksi tulee siis ”huimat” 51 op, joista tähän mennessä olen suorittanut yhteensä 41 op.

Päivitetty 28.10.2020

Lue lisää ”Filosofian aineopintojen täydentäminen”

Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot

Suoritin filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa 16.11.2014 arvosanalla kiitettävä (4). Opinnoista 13 op korvattiin aiemmin Jyväskylän yliopistossa suoritetuilla filosofian opinnoilla.

Lue lisää ”Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot”

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot

Suoritin aikuiskasvatustieteen aineopinnot (38 op) Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa 13.12.2014 arvosanalla kiitettävä (4). Kandidaatin tutkielmani ”Adult Distance Learners as Users of the Internet and Web Services in Finnish Senior High Schools” hyväksyttiin arvosanalla erinomainen (5).

Lue lisää ”Aikuiskasvatustieteen aineopinnot”

Added Value of Intangibles for Organizational Innovation (AVI) -tutkimushanke

Monitieteinen tutkimushanke, jonka tavoitteena oli koota organisaatioiden kehittämistä varten indikaattoreita ja arviointiperusteita organisaatioiden innovatiivista toimintaa tukeville aineettomille tuotannontekijöille.

Tutkijatohtori
Jyväskylän yliopisto, Agora Center
1.1.2010 – 30.4.2010

 • aineettomia tietoteknisiä ratkaisuja koskevan osatutkimuksen suunnittelu ja toteutus Delfoi-menetelmällä, mihin sisältyi toimintatapojen arviointiin soveltuvien indikaattorien tunnistaminen, kokoaminen ja luokittelu sekä arviointiperusteiden määrittely
 • tutkimuksen raportointi ja graduntekijän ohjaaminen

Itsenäinen tutkimustyö (ei työsuhteinen)
1.2.2011 – 30.4.2012

 • Tutkimusartikkelin työstäminen ja viimeistely julkaistavaksi tieteellisessä lehdessä
Lue lisää ”Added Value of Intangibles for Organizational Innovation (AVI) -tutkimushanke”

Akateemiset opetus- ja tutkimustehtävät

Yliassistentti ja lehtori, tietojärjestelmätiede
Jyväskylän yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos
1.12.2000 – 31.12.2007

Professori, tietojärjestelmätiede
Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos
1.8.2003 – 31.7.2004

Omaehtoinen työskentely (ei työsuhteinen)
1.1.2008 – 31.12.2008

 • Työskentelin oman tutkimukseni parissa työpisteessä Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Sen ohessa vedin jatko-opiskelijoille suunnatun verkkokurssin, ohjasin opinnäytteitä tuntiperustaisesti sekä arvioin artikkeleita tieteellisiin lehtiin.

Opetusharjoittelu (ei työsuhteinen)
Jyväskylän yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos
10.2.2012 – 30.4.2012

 • Opetusharjoitteluuni sisältyi seminaarien vetämistä ja jatko-opiskelijoiden ohjausta tohtori- ja lisensiaattiseminaarissa.
Lue lisää ”Akateemiset opetus- ja tutkimustehtävät”

Akateemiset hallinnolliset tehtävät

Jyväskylän yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos

 • Laitoksen johtaja (yleisjohtaminen, talous- ja henkilöstöjohtaminen), 1.8.2005 – 31.8.2006
 • Laitoksen varajohtaja (talous- ja henkilöstöjohtaminen), 1.9.2006 – 31.8.2007
 • Laitosneuvoston jäsen, 1.9.2004 – 31.12.2007
 • Tutkimuksen kokonaisarvioinnin yhteys- ja vastuuhenkilö, 1.1.2005 – 31.12.2005
 • Yhteistoimintahenkilö, maalis-toukokuu 2007
 • Jäsenenä erilaisissa hallinnollisissa työryhmissä (mm. opetussuunnitelmat, opetusohjelmat, opetuksen kehittäminen), 2001 – 2007

Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta

 • Tiedekunnan johtoryhmän jäsen, 1.8.2005 – 31.7.2006
 • Tiedekuntaneuvoston jäsen, 1.8.2005 – 31.12.2007
 • Kauppatieteellisen alan tutkintolautakunnan jäsen, 1.8.2001 – 31.7.2004
 • Jäsenenä erilaisissa hallinnollisissa työryhmissä (mm. opetuksen kehittäminen, prosessien kuvaaminen ja laatutyö), 2001 – 2007

Tietojenkäsittelytieteen seura

 • Hallituksen jäsen, 2005 – 2007
 • Tietojenkäsittelytieteen seuran väitöskirjapalkinnon arviointitehtävät, 2005 – 2007
 • Eurooppalaisen Cor Baayen -palkinnon Suomen esikarsinnan arviointitehtävät, 2005 – 2007
 • Tietojenkäsittelytieteen päivät 2007: järjestelytoimikunnan ja ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja; tapahtuman suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaaminen
 • Tietojenkäsittelytieteen päivät 2006: ohjelmatoimikunnan jäsen

Tietojärjestelmätieteen ainejärjestö Dumppi ry

 • Hallituksen sihteeri, 1993 – 1995