Kategoria: Akateeminen

Tietojenkäsittelytieteen päivät 2007

Tietojenkäsittelytieteen seura järjesti yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa vuosittaisen valtakunnallisen tietojenkäsittelytieteilijöiden kokoontumisen, eli Tietojenkäsittelytieteen päivät 31.5.-1.6.2007, Päivien ohjelmaan sisältyi vierailuesitelmiä, opiskelijoiden minikonferenssi, gradu- ja väitöskirjapalkinnon luovutus ja molempien palkinnonsaajien esitelmä, SIG-tapaamisia, nuorten tutkijoiden tapaaminen, paneelikeskustelu ja illanvietto ravintola Vesilinnassa. Päivillä oli noin 50-60 osallistujaa.

Toimin tapahtuman järjestelytoimikunnan ja ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana. Vastasin järjestelytehtäviin osallistuvan henkilöstön ja avustajien rekrytoinnista ja työnohjauksesta, talouden suunnittelusta ja seurannasta, ohjelman valmistelusta ja vierailevien esitelmöijien ja panelistien kutsumisesta, illanvieton suunnittelusta ja järjestelyistä sekä tapahtumasta laaditun julkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta.

Julkaisut

 • Koskinen, M. & Jauhiainen, E. (2007), toim. Tietojenkäsittelytieteen päivät 2007. Tietojenkäsittelytieteiden julkaisuja, Tutkimuksia TU-25, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

Akateemisen johtamisen koulutusohjelma

Osallistuin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään ”Kaikkiko kunnossa? Johtamisen osaamisella osaamisen hallintaan” -koulutukseen 30.9.2005 – 11.5.2007. Koulutukseen sisältyi orientaatiopäivä, viisi kaksipäiväistä seminaaria ja seurantapäivä (80 tuntia) sekä osallistuminen työnohjaukseen (20 tuntia) ja vertaisryhmätyöskentelyyn (20 tuntia).

Lue lisää ”Akateemisen johtamisen koulutusohjelma”

Kauppatieteiden tohtorin tutkinto, tietojärjestelmätiede

Suoritin Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden tohtorin tutkinnon tietojärjestelmätieteen pääaineesta vuosina 1996-2000.

Laadin väitöskirjan MetaPHOR-tutkimusryhmässä tietojärjestelmä- ja ohjelmistosuunnittelun menetelmäkehityksen alueelta prosessien metamallintamisesta: Process Metamodelling: Conceptual Foundations and Application (2000).

Väitöskirjatyön ohjaajana toimi prof. Kalle Lyytinen.

MetaPHOR-tutkimusryhmä

Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimusryhmä, jonka tutkimuskohteena olivat tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelun menetelmäkehitys ja sitä tukevat metaCASE-ympäristöt.

Tutkijakoulutettava/tutkija/apurahatutkija
Jyväskylän yliopisto, COMAS-tutkijakoulu/tietojenkäsittelytieteiden laitos
1.6.1996–30.11.2000

 • väitöskirjatyö prosessien metamallintamisesta eli prosessimallinnuskielten määrittelystä sekä prosessien ja prosessinmallinnuskielten mallinnusympäristön kehittämisestä
 • teoriakehityksen sovelluksena prototyypin kehittämistä Smalltalk-ohjelmointikielellä ENVY/Developer-ohjelmistokehitysympäristössä
 • tutkimusartikkelien kirjoittaminen, tutkimuksen esittely ja tutkimusryhmän edustaminen kansainvälisissä konferensseissa
 • osallistuminen yhteistyöhön ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa
 • tutkimusryhmän talouden seuranta ja hankehakemusten valmisteluun osallistuminen

EYF/ICIS Doctoral Fellow -tunnustus (1997) osallistumisesta tietojärjestelmätieteen kansainvälisesti korkeatasoisimpaan ja arvostetuimpaan tohtorikonsortioon, johon valitaan vuosittain 40 jatko-opiskelijaa yliopistojen nimeämistä ehdokkaista

Tutkijakoulutettava
Jyväskylän yliopisto, COMAS-tutkijakoulu
1.10.1995 – 31.12.1995

 • Pro gradu -tutkielmaan liittyvä tutkimustyö sekä erilaisia tutkimusryhmää avustavia tutkimustehtäviä

Tutkimusharjoittelija
Jyväskylän yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos
1.5.1994 – 31.7.1994

 • Pro gradu -tutkielmaan liittyvää kirjallisuuden kartoittamista sekä erilaisia tutkimusryhmää avustavia tutkimustehtäviä

Octopus-opiskelijaprojekti (ei työsuhteinen)
Jyväskylän yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos
1.10.1993 – 30.4.1994

 • ohjelmistokehitysympäristöjen kartoitus ja vertailu MetaPHOR-tutkimusryhmälle
 • SmallTalk-ohjelmointiin ja ENVY/Developer-ohjelmistokehitysympäristöön perehtyminen
 • projektityöskentelyn harjoitteleminen
Lue lisää ”MetaPHOR-tutkimusryhmä”

Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto, tietojärjestelmätiede

Suoritin Jyväskylän yliopistossa 40 opintoviikon laajuisen kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon tietojärjestelmätieteen pääaineesta vuosina 1996-2000.

 • Pääaineen sisältöopintoja: tietojärjestelmien klassikot ja koulukunnat, asianhallintajärjestelmät, oliotietokannat, tietämystekniikka, semanttinen mallintaminen
 • Tutkimukseen liittyviä opintoja: tieteenteoria, tutkimusmenetelmät
 • Eri oppiaineiden opintojaksoja: filosofia, sosiologia, kognitiotiede

Lisensiaatintutkimuksen laadin MetaPHOR-tutkimusryhmässä prosessien metamallintamisesta:
A Metamodelling Approach to Process Concept Customisation and Enactability in MetaCASE (1999)30

Kauppatieteiden maisterin tutkinto, tietojärjestelmätiede

Suoritin Jyväskylän yliopistossa 160 opintoviikon laajuisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon tietojärjestelmätieteen pääaineesta vuosina 1992-1996.

Tutkintoon sisältyi:

 • Pääaineen opinnot: tietojärjestelmien kehittäminen, tietojenkäsittely, tietotekniikka
 • Sivuaineen opinnot: laskentatoimi
 • Eri oppiaineiden peruskursseja: filosofia, valtio-oppi
 • Yleisopintoja: matematiikka, tilastomenetelmät, operaatiotutkimus, tietojenkäsittely
 • Kieli- ja viestintäopintoja: suomi, ruotsi, englanti, saksa

Kehittämisprojektin aiheena oli ohjelmistokehitysympäristöjen selvitys ja vertailu MetaPHOR-tutkimusryhmälle, johon kuului SmallTalk-ohjelmointiin ja ENVY/Developer-ohjelmistokehitysympäristöön perehtyminen ja projektityöskentelyn harjoittelu.

Pro gradu -tutkielman laadin MetaPHOR-tutkimusryhmässä prosessien metamallintamisesta:
Bringing Process Concepts Alive: On Designing Process Modelling Languages in a MetaCASE Environment