Kategoria: Filosofia ja yhteiskunta

Filosofian aineopintojen täydentäminen

Filosofian opinnot ovat olleet minulle pitkällinen projekti, jonka aloitin 1990-luvun lopulla osana jatko-opintojani. Harmillista kyllä, en tuolloin ymmärtänyt koota niistä opintokokonaisuutta. Kun tutkintoni oli valmistumassa, sisällytin suorittamani opintojaksot sellaisenaan tutkintooni, ja ajattelin täydentää opintoni myöhemmin. Minulle selvisi vasta paljon myöhemmin, ettei tutkintoon käytettyjä opintojaksoja voi sisällyttää uuteen opintokokonaisuuteen.

Vaikka filosofian opinnot ovat minulle rakas projekti, olen ehtinyt panostaa uusiin opintoihin vain harvakseltaan. Tarkoitukseni on nyt kuitenkin saada viimeisetkin opintojaksot suoritettua tänä lukuvuonna Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Filosofian opiskelu tosin on niin kivaa, että sisällytän aineopintoihin muutaman ylimääräisen opintojakson pakollisten lisäksi. Niitä kun on ehtinyt kertyä vuosien varrella opintovaatimusten vaihtuessa. Opintojen kokonaislaajuudeksi tulee siis ”huimat” 51 op, joista tähän mennessä olen suorittanut yhteensä 41 op.

Päivitetty 28.10.2020

Lue lisää ”Filosofian aineopintojen täydentäminen”

Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot

Suoritin filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa 16.11.2014 arvosanalla kiitettävä (4). Opinnoista 13 op korvattiin aiemmin Jyväskylän yliopistossa suoritetuilla filosofian opinnoilla.

Lue lisää ”Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot”