Kategoria: Kaupallinen

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot

Aina silloin tällöin on hyvä palata juurilleen, vaikka kuinka olisi kauppatieteiden tohtori ja sillai. Nykyisin Jyväskylän yliopistossa on tarjolla liiketoimintaosaamisen perusopinnot, jotka antavat hyvän poikkileikkauksen liiketoiminnan perusaiheisiin: johtamiseen, markkinointiin, yrittäjyyteen, laskentatoimeen ja viestinnän johtamiseen. Suoritin osan opintojaksoista täydentävinä opintoina Jyväskylän yliopistossa, ja tarkoitukseni on jatkaa loppujen parissa JY:n avoimessa yliopistossa. Opintojen laajuus on 28 op, joista olen suorittanut 15 op.

Lue lisää ”Liiketoimintaosaamisen perusopinnot”

Pedagogiset kehittämispalvelut

Pedagoginen projektiasiantuntija
15.7.2019 alkaen (ammatinharjoittajana 7.10.2019 alkaen)
minnaweb.net, Jyväskylä

minnaweb.net on toiminimenä kasvot pedagogisen kehittämisen ja sen oheispalvelujen asiantuntijoiden verkostolle. Toimenkuvaamme ovat yhteisöjen ja organisaatioiden toiminnan kehittäminen ja sen tukeminen.

minnaweb.net
12/2019 alkaen: Julkaisujen toimitustyöhön soveltuvan palvelukonseptin suunnittelu ja toimitustyön organisointia tukevan toimituspalvelusovelluksen kehittäminen yhteistyössä Kitsas Oy:n kanssa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
7/2019 – 2/2020: Valtakunnallisen eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi -hankkeen koontijulkaisun toimitustyöt, mihin sisältyi julkaisun teemoittelu ja ehdotuksen laatiminen julkaisun aihepiireistä kirjoittajakutsujen pohjaksi, julkaisuun tarjottujen tekstien arviointi ja toimenpidesuositusten tekeminen sekä tekstien toimituksellinen korjaaminen ja muokkaaminen. Annoin myös toimitustyöhön liittyvää neuvontaa.

Kauppatieteiden tohtorin tutkinto, tietojärjestelmätiede

Suoritin Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden tohtorin tutkinnon tietojärjestelmätieteen pääaineesta vuosina 1996-2000.

Laadin väitöskirjan MetaPHOR-tutkimusryhmässä tietojärjestelmä- ja ohjelmistosuunnittelun menetelmäkehityksen alueelta prosessien metamallintamisesta: Process Metamodelling: Conceptual Foundations and Application (2000).

Väitöskirjatyön ohjaajana toimi prof. Kalle Lyytinen.

Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto, tietojärjestelmätiede

Suoritin Jyväskylän yliopistossa 40 opintoviikon laajuisen kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon tietojärjestelmätieteen pääaineesta vuosina 1996-2000.

 • Pääaineen sisältöopintoja: tietojärjestelmien klassikot ja koulukunnat, asianhallintajärjestelmät, oliotietokannat, tietämystekniikka, semanttinen mallintaminen
 • Tutkimukseen liittyviä opintoja: tieteenteoria, tutkimusmenetelmät
 • Eri oppiaineiden opintojaksoja: filosofia, sosiologia, kognitiotiede

Lisensiaatintutkimuksen laadin MetaPHOR-tutkimusryhmässä prosessien metamallintamisesta:
A Metamodelling Approach to Process Concept Customisation and Enactability in MetaCASE (1999)30

Kauppatieteiden maisterin tutkinto, tietojärjestelmätiede

Suoritin Jyväskylän yliopistossa 160 opintoviikon laajuisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon tietojärjestelmätieteen pääaineesta vuosina 1992-1996.

Tutkintoon sisältyi:

 • Pääaineen opinnot: tietojärjestelmien kehittäminen, tietojenkäsittely, tietotekniikka
 • Sivuaineen opinnot: laskentatoimi
 • Eri oppiaineiden peruskursseja: filosofia, valtio-oppi
 • Yleisopintoja: matematiikka, tilastomenetelmät, operaatiotutkimus, tietojenkäsittely
 • Kieli- ja viestintäopintoja: suomi, ruotsi, englanti, saksa

Kehittämisprojektin aiheena oli ohjelmistokehitysympäristöjen selvitys ja vertailu MetaPHOR-tutkimusryhmälle, johon kuului SmallTalk-ohjelmointiin ja ENVY/Developer-ohjelmistokehitysympäristöön perehtyminen ja projektityöskentelyn harjoittelu.

Pro gradu -tutkielman laadin MetaPHOR-tutkimusryhmässä prosessien metamallintamisesta:
Bringing Process Concepts Alive: On Designing Process Modelling Languages in a MetaCASE Environment

Aiempi tietojenkäsittelyalan työkokemus

Kouluttaja
Mikkelin liiketalousinstituutti, aikuiskoulutusyksikkö
1.6.1991 – 31.7.1991

 • Etelä-Savon Kaapelitelevisio Oy:lle Mikkeli-kanavan päivitykseen liittyvien ohjelmien käytön koulutus ja käyttöoppaan laatiminen

Harjoittelija
Järjestelmäpalvelu P Lehtikari Ky, Kouvola
1.6.1990 – 31.1.1991

 • Taloushallinnon ohjelmiston (osto- ja myyntireskontra) suunnittelu ja toteutus Double Helix-sovelluskehittimellä MacIntosh-ympäristössä

Päivittäjä
Mikkelin liiketalousinstituutti, aikuiskoulutusyksikkö
4/1990 – 12/1991, opiskelun ohessa 1-2 h/pv

 • Mikkeli-kanavan uutisten päivitys sekä mainosten ja ilmoitusten suunnittelu ja toteutus Amiga 2000 -laitteistolla