Esittely

Ammatillinen polku

Ammatillinen urani on edennyt monipolvisesti ja monen mutkan ja muutoksen kautta. Polveiluun ovat vaikuttaneet sekä työelämässä tapahtuneet muutokset että elämässäni avautuneet mahdollisuudet ja haasteet ja halu hyödyntää niitä kehittymisessäni. Erityisesti olen kiinnostunut tehtävistä, joilla on myös laajempaa inhimillistä merkitystä ja jotka antavat haasteita itseni kehittämiseen ja osaamiseni monipuoliseen hyödyntämiseen. Kiinnostavia ovat myös tehtävät, jotka tarjoavat mahdollisuuksia ja aineistoja omien mielenkiinnon kohteitteni tutkimiseen ja kehittämiseen.

Erityisosaaminen

 • Oppimisen tukeminen digitaalisuutta hyödyntävissä toimintaympäristöissä ja niiden kehittämisessä
 • Ryhmien ja yksilöiden ohjaaminen sekä yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden edistäminen lähikontaktissa ja verkossa
 • Verkostomuotoinen työskentely asiantuntijatiimeissä ja sidosryhmäyhteistyössä
 • Pedagogisten toimintamallien tunnistaminen, kiteyttäminen, analysointi ja kehittäminen
 • Tutkimusten, kartoitusten ja selvitysten toteuttaminen sekä julkaisujen tuottaminen ja toimittaminen suomeksi ja englanniksi
 • Monipuolinen tieto- ja viestintätekninen osaaminen sekä perehtyneisyys ihmislähtöisten tietojärjestelmien ja IT-ratkaisujen kehittämiseen
 • Monipuolinen hanke- ja projektiosaaminen

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • Vahvat yhteistyö-, organisointi- ja vuorovaikutustaidot
 • Itsenäinen ja oma-aloitteinen työskentelijä
 • Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, kiteyttää asioita ja oivaltaa asioiden ydin
 • Kyky ymmärtää käytäntöä teoreettisesti ja teoriaa käytännöllisesti
 • Kyky omaksua nopeasti uusia asioita ja viedä niitä eteenpäin
 • Kyky tehdä ratkaisuja ja toimia vastuullisesti oman harkinnan pohjalta
 • Proaktiivinen ja kehittämisorientoitunut toimintatapa

Kielitaito

ENGLANNIN KIELI — Taitava kielenkäyttäjä (B2-C1)
Yleinen kielitutkinto (YKI), ylimmän tason testi (taitotasot 5-6), 25.10.2014
puheen ymmärtäminen 5/6, puhuminen alle 5/6, tekstin ymmärtäminen 5/6, kirjoittaminen 5/6

RUOTSIN KIELI — Virkamiehen peruskielitaito
Yliopiston kieliopinnot, kasvatustieteet, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, 4.10.2014
kirjallinen kielitaito tyydyttävät tiedot (TT), suullinen kielitaito hyvät tiedot (HT)

Lisäksi osaan jonkin verran saksaa, espanjaa ja ranskaa.

Suosittelijat

Paula Tyrväinen, eAMK-hankkeen projektipäällikkö, JAMK
040 5309 231, paula.tyrvainen@jamk.fi

Hannele Torvinen, TKI-päällikkö, JAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu
040 5323 047, hannele.torvinen@jamk.fi

Päivi Korhonen, konsultti ja kouluttaja, PDGE Project Development Group Europe Oy
050 3030 229, paivi.korhonen@pdge.eu

Ville Venäläinen, osaamisjohtaja, Observis Oy
044 978 4000, ville.venalainen@observis.fi