Julkaisut

Digitaalisuus ja pedagoginen kehittäminen (2012 – )

 1. Koskinen, M. I., Nakamura, R., Yli-Knuuttila, H. & Tyrväinen, P. (2020), toim. Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 2. Koskinen, M. 2018. Lukion opettajien toimijuuden muotoutuminen oppimisympäristöjen kehittämisessä. Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.
 3. Koskinen, M. 2017. Kaikkiallinen oppiminen lukiossa: KOPPI-mallin toimivuuden edellytykset lukiokurssien toteutuksessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän julkaisuja 4. Jyväskylä: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.
 4. Koskinen, M. (2014). Adult Distance Learners as Users of the Internet and Web Services in Finnish Senior High Schools. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Aikuiskasvatustieteen kandidaatin tutkielma.
 5. Koskinen, M. (2014) Advancing Students’ Skills and Capabilities for Lifelong Learning with a Personal Learning Environment. Teoksessa H. L. T. Heikkinen, J. Moate & M.-K. Lerkkanen (toim.). Enabling Education: Proceedings of the annual conference of Finnish Educational Research Association FERA 2013 (ss. 89-111). Research in Educational Sciences 66. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association.
 6. Koskinen, M. & työryhmä (2014). Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa. SOMY-koordinointihankkeen loppujulkaisu 2014. Otavan Opiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteisjulkaisu. Mikkeli: Otavan Opisto.
 7. Koskinen, M. (2013). Oppimisympäristöjen monet kasvot. T. Heino (toim.) Kokemukset kiertoon – ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen (ss. 174-182). Oppaat ja käsikirjat 2013:8. Tampere: Opetushallitus.
 8. Koskinen, M. & Venäläinen, V. (2013) Promoting the Use of Social Media in Finnish General Education. Extended poster abstract. Teoksessa M. F. Paulsen (toim.) Proceedings of the European Distance and e-Learning Network Annual Conference (EDEN 2013): The Joy of Learning – Enhancing Learning Experience, Improving Learning Quality (ss. 715-716). Redwood, NY, USA: Curran Associates.
 9. Koskinen, M. (2013) Sosiaalinen media oppimisympäristöissä: pedagogisia ja toiminnallisia malleja oppilaiden aktivointiin ja aktiiviseen oppimiseen. Raportti. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylä.
 10. Oksanen, K. & Koskinen, M. (2012). Sosiaalisen median opetuskäyttö. Teoksessa M. Kankaanranta, I. Mikkonen & K. Vähähyyppä (toim.) Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa (ss. 57-71). Oppaat ja käsikirjat 2012:13. Helsinki: Opetushallitus.
 11. Koskinen, M. (2012). Internet-palvelujen ja sosiaalisen median käyttö yleissivistävän koulutuksen oppilaiden keskuudessa. Tutkimusraportti. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Ihmislähtöisten tietojärjestelmien kehittäminen (2001 – 2012)

 1. Koskinen, M., Luomala, J. & Maaranen, P. (2012) ICT-Related Intangibles and Organizational Innovation: Indicators for Improving Connectedness and Flexibility. Human Technology: An Interdisciplinary Journal of Humans in ICT Environments, 8(1), 24-45.
 2. Koskinen, M., Luomala, J. & Maaranen, P. (2010). AVI Report on ICT-Related Indicators. Research Report. Agora Center, University of Jyväskylä, Finland.
 3. Koskinen, M. & Pirinen, A. (2007). Boundary Actors in User-Developer Communication. Teoksessa T. Tiainen, H. Isomäki, M. Korpela, A. Mursu, P. Nykänen, M.-K. Paakki & S. Pekkola (toim.) Proceedings of the 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia – IRIS30. Verkkojulkaisu D-2007-9. Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tampereen yliopisto.
 4. Koskinen, M. (2006). On the Role of Interpretation Schemes in Organizational IS Implementation. Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS-39, Jan 4-7, 2006, Kauai, Hawaii.
 5. Koskinen, M., Liimatainen, K. & Pekkola, S. (2005). Human Orientation in Scandinavian IS Research as It Appears in SJIS. Proceedings of the 28th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS28 Conference), August 6-9, Kristiansand, Norway.
 6. Koskinen, M. (2005). Information Systems Research: Scientific Concepts, Language and Change in Evolving Problem Solving Activity. ECIS 2005 Proceedings. Paper 150. http://aisel.aisnet.org/ecis2005/150.
 7. Koskinen, M., Berki, E., Liimatainen, K. & Jäkälä, M. (2005). The Human Context of Information Systems. Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS-38, Jan 4 – 6, 2005, Big Island, Hawaii.
 8. Eskelinen, J., Kokkinen, A., Koskinen, M. & Tyrväinen, P. (2004). Comparing the Applicability of Two Learning Theories for Knowledge Transfer in Information System Implementation Training. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 2004 (ss. 206-210). doi:10.1109/ICALT.2004.1357404.

Prosessimallinnuskielet menetelmäkehityksessä (1996 – 2000)

 1. Koskinen, M. (2000). Process Metamodelling: Conceptual Foundations and Application. Jyväskylä Studies in Computing 7, University of Jyväskylä. Tietojärjestelmätieteen väitöskirja.
 2. Koskinen, M. 2000. Towards Customization of Process Modelling Languages in Computer-Aided Process Engineering. MetaPHOR Research Group, 14.9.2000. University of Jyväskylä, Finland.
 3. Koskinen, M. 2000. Comparing Two Traditions: Towards an Integrated View of Method Engineering and Process Engineering. MetaPHOR Research Group, 7.9.2000. University of Jyväskylä, Finland.
 4. Koskinen, M. 2000. Organisational Perspective to the Variation of Process Modelling Languages. MetaPHOR Research Group, 31.7.2000. University of Jyväskylä, Finland.
 5. Koskinen, M. (1999). A Metamodelling Approach to Process Concept Customisation and Enactability in MetaCASE. Computer Science and Information Systems Reports, Technical Reports TR-20. Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Tietojärjestelmätieteen lisensiaatintyö.
 6. Koskinen, M. & Marttiin, P. (1998). Developing a Customisable Process Modelling Environment: Lessons Learnt and Future Prospects. Teoksessa V. Gruhn (toim.) Proceedings of the 6th European Workshop on Software Process Technology, EWSPT’98 (ss. 13-27), LNCS 1487. Springer-Verlag.
 7. Marttiin, P. & Koskinen, M. (1998). Similarities and Differences of Method Engineering and Process Engineering Approaches. In Khosrowpour, M. (toim.) Effective Utilization and Management of Emerging Information Technologies (ss. 420-424). Harrisburg: Idea Group Publishing.
 8. Koskinen, M. 1997. A Metamodelling Approach to Process Concept Customization and Enactability in MetaCASE. ICIS Doctoral Consortium. December 1997, Atlanta, USA.
 9. Koskinen, M. (1997). Beyond Process Modelling Languages: A Metamodelling Approach to Customizable Concepts and Enactability in MetaCASE. Proceedings of the 4th Doctoral Consortium on Advanced Information Systems Engineering, Barcelona, Catalonia.
 10. Koskinen, M. & Marttiin, P. (1997). Process Support in MetaCASE: Implementing the Conceptual Basis for Enactable Process Models in MetaEdit+. Teoksessa J. Ebert & C. Lewerentz (toim.) Software Engineering Environments (ss. 110-123). Los Alamitos: IEEE Computer Society Press.
 11. Koskinen, M. (1996). Designing Multiple Process Modelling Languages for Flexible, Enactable Process Models in a MetaCASE Environment. Teoksessa A.-H. Seltheit and B.A. Farshchian (toim.) Proceedings of the 7th Workshop on the Next Generation of CASE Tools, Heraklion, Crete, Greece, May 1996, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
 12. Koskinen, M. (1996). Bringing Process Concepts Alive: On Designing Process Modelling Languages in a MetaCASE Environment. Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma.

Toimitetut julkaisut (2007)

 1. Koskinen, M. & Jauhiainen, E. (toim.) 2007. Tietojenkäsittelytieteen päivät 2007. Tietojenkäsittelytieteiden julkaisuja. Tutkimuksia TU-25. Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

Oppimateriaalit (2001 – 2007)

 1. Koskinen, M. 2007. Tietojärjestelmätieteen perusteet. Luentomoniste. Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.