Kurssimuotoinen opetus

Olen työskennellyt opetustehtävissä Jyväskylän yliopistossa tietojärjestelmätieteen yliassistenttina ja lehtorina vuosina 2001-2008 sekä Turun yliopistossa professorina lukuvuonna 2003-2004. Suoritin myös opetusharjoitteluni Jyväskylän yliopistossa keväällä 2012. Keskeinen opetusalani on ollut tieteenalaan ja tutkimukseen perehdyttäminen, mutta minulla on ollut vastuita myös järjestelmäkehityksen ja tietohallinnon opetuksessa. Seuraavassa on listattu vastuullani olleet kurssit ja seminaarit.

Tietojärjestelmätieteen aineopetus

 • Laaja laboratoriotyö, 3-6 ov, JY
 • Cum laude -seminaari, 1 ov, JY
 • Kandidaatin tutkielma, 3 ov, JY
 • Johdatus tietojärjestelmätieteeseen, 2 ov, TY

Tietojärjestelmätieteen syventävä opetus

 • Graduseminaari, 1 ov, JY
 • Graduseminaari, 2 ov, TY
 • Tietojärjestelmien teoreettiset lähtökohdat, 4 ov, JY
 • Metamodelling and Method Engineering, 4 ov, JY
 • Menetelmien käyttö ja sovittaminen, 3-4 ov, JY
 • Tietohallinnon prosessit, 3 ov, JY
 • Tietojärjestelmätieteen perusteet ja näkökulmat, 5 op, JY

Tietojärjestelmätieteen jatko-opetus

 • Tietojärjestelmien klassikot ja koulukunnat, 4 ov, JY
 • Theoretical Foundations of Information Systems, 6 op, TY
 • Tietojärjestelmätieteen näkökulmia jatko-opiskelijoille, 6 op, JY
 • Lisensiaatti ja tohtoriseminaari (opetusharjoittelu), 3 op, JY