Oppimisympäristöjen kehittämishankkeet

Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 (KOPPI) -kehittämishanke

2016-2017
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koordinoimassa hankkeessa toteutettiin lukuisia opetuskokeiluja, joissa oppiminen tapahtuu luokan ulkopuolisissa informaaleissa oppimisympäristöissä. Kokeilujen avulla koottiin kokemuksia kaikkiallisen oppimisen yhdistämisestä lukiokursseihin, joiden pohjalta toteutin tutkimuksen kehitettyjen työtapojen toimivuuden arviointia varten. Lue lisää…

Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihanke

2012-2014
Otavan Opiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koordinoiman hankkeen tavoitteena oli koota, jakaa ja jalostaa tietoa ja kokemusta Opetushallituksen rahoittamista sosiaalisen median pedagogisista kehittämishankkeista sekä levittää hyviä käytänteitä valtakunnallisesti. Lue lisää…