Koulutus

Viimeisimmät tutkinnot

 • Kasvatustieteen maisteri, aikuiskasvatustiede, Jyväskylän yliopisto, 2018
 • Kauppatieteiden tohtori, tietojärjestelmätiede, Jyväskylän yliopisto, 2000

Pätevyydet

 • Opetushallinnon tutkinto (15 op), Opetushallitus, 2016
 • Ammatillinen opettajankoulutus (60 op), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013

Täydentävät opintokokonaisuudet

 • Tilastotieteen perusopinnot (25 op), Jyväskylän yliopisto, 22.6.2017, erinomainen
 • Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op), JY avoin yliopisto, 1.8.2016, erinomainen
 • Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot (25 op), JY avoin yliopisto, 4.6.2015, kiitettävä

Asiantuntijakoulutukset

 • Hanke- ja projektitoiminnan osaajan verkkokoulutus, Arffman Finland Oy,
  8.4.2019 – 4.10.2019
 • Autismin kirjon asiantuntijakoulutus, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri,
  17.11.2015 – 9.3.2016
 • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutus, Suomen Virtuaaliyliopisto,
  13.8.2007 – 15.5.2008
 • Kaikkiko kunnossa? Johtamisen osaamisella osaamisen hallintaan -koulutusohjelma, Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus,
  30.9.2005 – 11.5.2007