Avainsana: Johtaminen ja esimiestyöskentely

Akateemiset hallinnolliset tehtävät

Jyväskylän yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos

 • Laitoksen johtaja (yleisjohtaminen, talous- ja henkilöstöjohtaminen), 1.8.2005 – 31.8.2006
 • Laitoksen varajohtaja (talous- ja henkilöstöjohtaminen), 1.9.2006 – 31.8.2007
 • Laitosneuvoston jäsen, 1.9.2004 – 31.12.2007
 • Tutkimuksen kokonaisarvioinnin yhteys- ja vastuuhenkilö, 1.1.2005 – 31.12.2005
 • Yhteistoimintahenkilö, maalis-toukokuu 2007
 • Jäsenenä erilaisissa hallinnollisissa työryhmissä (mm. opetussuunnitelmat, opetusohjelmat, opetuksen kehittäminen), 2001 – 2007

Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta

 • Tiedekunnan johtoryhmän jäsen, 1.8.2005 – 31.7.2006
 • Tiedekuntaneuvoston jäsen, 1.8.2005 – 31.12.2007
 • Kauppatieteellisen alan tutkintolautakunnan jäsen, 1.8.2001 – 31.7.2004
 • Jäsenenä erilaisissa hallinnollisissa työryhmissä (mm. opetuksen kehittäminen, prosessien kuvaaminen ja laatutyö), 2001 – 2007

Tietojenkäsittelytieteen seura

 • Hallituksen jäsen, 2005 – 2007
 • Tietojenkäsittelytieteen seuran väitöskirjapalkinnon arviointitehtävät, 2005 – 2007
 • Eurooppalaisen Cor Baayen -palkinnon Suomen esikarsinnan arviointitehtävät, 2005 – 2007
 • Tietojenkäsittelytieteen päivät 2007: järjestelytoimikunnan ja ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja; tapahtuman suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaaminen
 • Tietojenkäsittelytieteen päivät 2006: ohjelmatoimikunnan jäsen

Tietojärjestelmätieteen ainejärjestö Dumppi ry

 • Hallituksen sihteeri, 1993 – 1995

Hankalien tilanteiden esimieskoulutus

Osallistuin Jyväskylän yliopiston henkilöstökoulutuksena järjestämään ”Puhu ja puutu! Hankalien tilanteiden käsittely esimiestyössä” -koulutukseen (3 x 6 tuntia) 3.10. – 14.11.2007. Koulutuksen sisältönä olivat konfliktien analyysi ja käsittely, konfliktin kohtaaminen sekä itsetuntemus ja kohtaamisen taidot.

Tietojenkäsittelytieteen päivät 2007

Tietojenkäsittelytieteen seura järjesti yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa vuosittaisen valtakunnallisen tietojenkäsittelytieteilijöiden kokoontumisen, eli Tietojenkäsittelytieteen päivät 31.5.-1.6.2007, Päivien ohjelmaan sisältyi vierailuesitelmiä, opiskelijoiden minikonferenssi, gradu- ja väitöskirjapalkinnon luovutus ja molempien palkinnonsaajien esitelmä, SIG-tapaamisia, nuorten tutkijoiden tapaaminen, paneelikeskustelu ja illanvietto ravintola Vesilinnassa. Päivillä oli noin 50-60 osallistujaa.

Toimin tapahtuman järjestelytoimikunnan ja ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana. Vastasin järjestelytehtäviin osallistuvan henkilöstön ja avustajien rekrytoinnista ja työnohjauksesta, talouden suunnittelusta ja seurannasta, ohjelman valmistelusta ja vierailevien esitelmöijien ja panelistien kutsumisesta, illanvieton suunnittelusta ja järjestelyistä sekä tapahtumasta laaditun julkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta.

Julkaisut

 • Koskinen, M. & Jauhiainen, E. (2007), toim. Tietojenkäsittelytieteen päivät 2007. Tietojenkäsittelytieteiden julkaisuja, Tutkimuksia TU-25, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

Akateemisen johtamisen koulutusohjelma

Osallistuin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään ”Kaikkiko kunnossa? Johtamisen osaamisella osaamisen hallintaan” -koulutukseen 30.9.2005 – 11.5.2007. Koulutukseen sisältyi orientaatiopäivä, viisi kaksipäiväistä seminaaria ja seurantapäivä (80 tuntia) sekä osallistuminen työnohjaukseen (20 tuntia) ja vertaisryhmätyöskentelyyn (20 tuntia).

Lue lisää ”Akateemisen johtamisen koulutusohjelma”