Avainsana: Opetus ja ohjaaminen

Akateemiset opetus- ja tutkimustehtävät

Yliassistentti ja lehtori, tietojärjestelmätiede
Jyväskylän yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos
1.12.2000 – 31.12.2007

Professori, tietojärjestelmätiede
Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos
1.8.2003 – 31.7.2004

Omaehtoinen työskentely (ei työsuhteinen)
1.1.2008 – 31.12.2008

  • Työskentelin oman tutkimukseni parissa työpisteessä Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Sen ohessa vedin jatko-opiskelijoille suunnatun verkkokurssin, ohjasin opinnäytteitä tuntiperustaisesti sekä arvioin artikkeleita tieteellisiin lehtiin.

Opetusharjoittelu (ei työsuhteinen)
Jyväskylän yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos
10.2.2012 – 30.4.2012

  • Opetusharjoitteluuni sisältyi seminaarien vetämistä ja jatko-opiskelijoiden ohjausta tohtori- ja lisensiaattiseminaarissa.
Lue lisää ”Akateemiset opetus- ja tutkimustehtävät”

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutus

Suoritin Suomen Virtuaaliyliopiston järjestämän valtakunnallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutuksen (15 op) 13.8.2007 – 15.5.2008. Koulutuksen tavoitteena oli syventää ja laajentaa osallistujien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntemusta omassa työssään ja työyhteisössään. Koulutuksen teemoinen olivat pedagoginen, teknologinen ja organisatorinen kehittäminen sekä opetuksen laatu korkeakoulussa. Erityisalueena perehdyin tarkemmin verkostoituneeseen toimintaan.

Lue lisää ”Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutus”