Avainsana: Perheosaaminen

Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa

Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa -opintojakson (5 op) tavoitteena oli oppia tunnistamaan ja ymmärtämään perhe-elämän haasteita ja mahdollisuuksia erityisesti vanhemmuuteen siirtymävaiheessa sekä arvioida moninäkökulmaisesti ja tutkimustietoon perustuen perheiden tukemisen käytäntöjä osallisuuden, voimavaralähtöisyyden ja ratkaisukeskeisyyden näkökulmista. Kurssilla osallistuttiin meneillään olevan BabyTrail (VauvaPolku)-hankkeen kehittämistyöhön ja tuotettiin ja testattiin digitaalisen VauvaPolku-oppimispelin sisältöjä ja materiaaleja. VauvaPolku-oppimispeliä tullaan sen valmistuttua käyttämään muun muassa perhevalmennuksessa vanhemmuuden tukemisen uudenlaisena välineenä.

Lue lisää ”Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa”