Avainsana: Tieto- ja viestintätekniikka

Yhteisöllinen verkkopelaaminen

Olen harrastanut vuodesta 2010 lähtien yhteisöllistä verkkopelaamista englannin- ja saksankielisissä pelimaailmoissa. Kielitaidon lisäksi se on opettanut ymmärtämään verkkoyhteisöjen dynamiikkaa, yhteisöllisyyden muotoutumista ja erilaisten ihmisten motivoitumista ja sitoutumista yhteisön toimintaan. Vuosien mittaan havainnoimalla ja kokeilemalla minusta on tullut poikkeuksellisen taitava verkkoyhteistyön strategi ja koordinoija. Olen onnistunut kehittämään yhteisöllisesti motivoivan ja innostavan, ja samalla hyvin stressittömän ihmislähtöisen tavan ohjata verkkoyhteisön dynamiikkaa ja yhteisöllisyyden muotoutumista.

Learning And 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology

Learning and 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology -opintojakson (5 op) sisältönä olivat työelämässä tarvittavat ydintaidot, luovuus, oppimisen merkityksellistäminen ja yhteisöllinen oppiminen uusien digitaalisten työvälineiden avulla. Tavoitteena oli oppia hahmottamaan oppimisen ja osaamisen luonnetta tulevaisuuden oppimisympäristöissä sekä soveltamaan yhteisöllisen oppimisen ja luovuuden teorioita muuttuvissa opetus- ja oppimistilanteissa.

Lue lisää ”Learning And 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology”

Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihanke

Hankkeen tavoitteena oli koota, jakaa ja jalostaa tietoa ja kokemusta Opetushallituksen rahoittamista sosiaalisen median pedagogisista kehittämishankkeista sekä levittää hyviä käytänteitä valtakunnallisesti.

Tutkijatohtori
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
15.3.2012 – 31.12.2012

 • verkkopalvelujen ja sosiaalisen median käyttöä koskevan kyselytutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi
 • tutkimusartikkelin kirjoittamiseen ja julkaisemiseen osallistuminen

Projektityöntekijä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus
14.1.2013 – 30.11.2013

 • kehittämishankkeiden tuotosten ja toimintamallien kokoaminen, analysointi ja julkistaminen
 • yhteydenpito kehittämishankkeisiin ja kehittämistoiminnan fasilitointi
 • hyvien käytäntöjen kansallinen levittämistyö julkaisujen ja mallintamisen avulla
 • koordinointihankkeen toiminnan ja tulosten raportointi loppujulkaisuun
 • koordinointihankkeen edustaminen koulutusalan tapahtumissa ja konferensseissa

Projektityöntekijä
Mikkelin kaupunki, Otavan Opisto
1.12.2013 – 30.4.2014

 • koordinointihankkeen loppujulkaisun tuottaminen ja tutkimusartikkelin kirjoittaminen arvioitavaksi
 • hyvien käytäntöjen jakamista varten opettajille tarkoitettujen opintokurssien suunnittelu SOOC (Small Open Online Course) -ympäristöön
 • hankkeen edustaminen koulutusalan tapahtumissa

Itsenäinen tutkimustyö (ei työsuhteinen)
1.5.2014 – 15.12.2014

 • Tutkimusartikkelin työstäminen julkaistavaksi tieteellisessä kokoomateoksessa
 • Aikuiskasvatustieteen kandidaatin tutkielman laatiminen SOMY-hankkeessa kerätyn aineiston pohjalta
Lue lisää ”Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihanke”

Sosiaalisen median opetuskäytön opinnot

Suoritin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakoulutuksessa kaksi sosiaalisen median opetuskäytön opintojaksoa (yht. 10 op) lukuvuonna 2011-2012.

 • Sukellus sosiaaliseen mediaan, 5 op. Opintojakso muodosti orientaation sosiaalisen median opetuskäyttöön. Opintojaksolla tutustuttiin joihinkin sosiaalisen median opetuskäytön sovelluksiin, ja kokeiltiin jonkin sosiaalisen median palvelun opetuskäyttöä. Itse kokeilin ryhmätyönä wiki-palvelun (PBWorks) käyttöä oppimistehtävän toteuttamisessa.
 • Sosiaalinen media ammatillisessa opetuksessa, 5 op. Tutustuin opintojaksolla erilaisiin sosiaalisen median tyyppeihin, niiden etuihin ja puutteisiin opetuskäytön näkökulmasta, tietosuojaan ja tietoturvaan sekä tekijänoikeuksiin ja Creative Commons -lisensseihin. Suunnittelin ja toteutin verkko-oppimisympäristön Google Sites -palveluun, ja hyödynsin sen yhteydessä myös erilaisia muita sosiaalisen median välineitä.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutus

Suoritin Suomen Virtuaaliyliopiston järjestämän valtakunnallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutuksen (15 op) 13.8.2007 – 15.5.2008. Koulutuksen tavoitteena oli syventää ja laajentaa osallistujien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntemusta omassa työssään ja työyhteisössään. Koulutuksen teemoinen olivat pedagoginen, teknologinen ja organisatorinen kehittäminen sekä opetuksen laatu korkeakoulussa. Erityisalueena perehdyin tarkemmin verkostoituneeseen toimintaan.

Lue lisää ”Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutus”

Aiempi tietojenkäsittelyalan työkokemus

Kouluttaja
Mikkelin liiketalousinstituutti, aikuiskoulutusyksikkö
1.6.1991 – 31.7.1991

 • Etelä-Savon Kaapelitelevisio Oy:lle Mikkeli-kanavan päivitykseen liittyvien ohjelmien käytön koulutus ja käyttöoppaan laatiminen

Harjoittelija
Järjestelmäpalvelu P Lehtikari Ky, Kouvola
1.6.1990 – 31.1.1991

 • Taloushallinnon ohjelmiston (osto- ja myyntireskontra) suunnittelu ja toteutus Double Helix-sovelluskehittimellä MacIntosh-ympäristössä

Päivittäjä
Mikkelin liiketalousinstituutti, aikuiskoulutusyksikkö
4/1990 – 12/1991, opiskelun ohessa 1-2 h/pv

 • Mikkeli-kanavan uutisten päivitys sekä mainosten ja ilmoitusten suunnittelu ja toteutus Amiga 2000 -laitteistolla