Internet-palvelujen ja sosiaalisen median käyttö yleissivistävän koulutuksen oppilaiden keskuudessa

Tiivistelmä: Tässä raportissa esitellään syksyllä 2012 sosiaalisen median kehittämishankkeisiin osallistuneiden koulujen oppilaille suunnatun kyselyn tuloksia. Kyselyssä kartoitettiin Internet-palvelujen ja sosiaalisen median käyttötapoja, hyödyntämistä oppimisen tukena sekä palvelujen käyttöä koulussa ja vapaa-ajalla. Kyselytutkimus on tehty Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinaatiohankkeessa Opetushallituksen rahoituksella.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2012. Internet-palvelujen ja sosiaalisen median käyttö yleissivistävän koulutuksen oppilaiden keskuudessa. Tutkimusraportti. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: 2012-KTLJY.pdf