Oppimisympäristöjen monet kasvot

Ei tiivistelmää.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Oppimisympäristöjen monet kasvot. Teoksessa T. Heino (toim.) Kokemukset kiertoon – ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8. Tampere: Opetushallitus. 174-182.

Saatavilla verkossa: 2013-OPH.pdf