Peter Jarvis ja postmodernin ajan oppimisen paradoksit

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen lukupiirin alustus

Tiivistelmä: Jarvisin mukaan postmodernissa tieto- ja oppimisyhteiskunnassa oppimismuodoksi nousee reflektiivinen oppiminen, jossa tiedon nopeasti lisääntyessä ja totuuksien loputtua kaikki opittavat asiat kyseenalaistetaan. Olemme tilanteessa, jossa ajatus elinikäisestä ja elämänlaajuisesta oppimisesta on hyväksytty laajalti, jopa piilotetun normatiivisena: yksilöllä on moraalinen velvollisuus oppia koko elämän ajan. Jarvis kuitenkin huomaa, että vallalla olevaan hyvin positiiviseen oppimiskäsitykseen alkaa postmodernissa tulla mukaan kielteisiä ja ristiriitaisia aineksia. Hän tunnistaa neljä paradoksia, jotka kuvaavat myöhäismodernin oppimisen ristiriitaista luonnetta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Peter Jarvis ja postmodernin ajan oppimisen paradoksit. Lukupiirin alustus 11.5.2014. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA031Lukupiirialustus.pdf