Millä edellytyksin ikuinen rauha olisi Kantin mukaan saavutettavissa?

Minna Koskinen, filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopintojen essee

Tiivistelmä: Pyrin esseessäni selvittämään, millä edellytyksin ikuinen rauha Kantin mukaan olisi saavutettavissa. Rauhan tila merkitsee Kantin mukaan kaikkien vihollisuuksien ehdotonta ja pysyvää lakkauttamista. Rauhan tilan vastakohtana on sodan tila. Sodan tilassa vihollisuudet ovat aina uhkaamassa, vaikka ne eivät aina puhkeaisikaan, joko kansan sisäisenä epäsopuna tai ulkoisena sotana toista kansaa vastaan. Kant painottaa sitä, ettei rauhan tilaan riitä pelkkä vihollisuuksitta oleminen, koska siihen samalla sisältyy tarkoitus tai varaus myöhempiin vihollisuuksiin. Kant korostaa myös sitä, että pyrkimys ikuiseen rauhaan on ihmisille yleispätevä velvoite, vaikka sen saavuttaminen tuntuisi käytännössä mahdottomalta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Millä edellytyksin ikuinen rauha olisi Kantin mukaan saavutettavissa? Essee 16.11.2014. Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot. Jyväskylän avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: YFIP330Essee1.pdf